Декларация за традиционно, комплементарно и интегративно здравеопазване

Декларация за традиционно, комплементарно и интегративно здравеопазване

Декларацията за традиционно, комплементарно и интегративно здравеопазване, има за цел да насърчи сътрудничеството между традиционни и комплементарни медицински методи, за центриран около човека, холистичен подход към здравето. Искаме здравеопазване, което се фокусира върху целия човек, с неготово активно участие и уважава индивидуалните избори, както и културните различия между хората. Освен това интегрира клиничния опит и ценностите на пациентите, с най-добрите налични, научни познания.

Дефиниции за традиционно, комплементарно и интегративно здравеопазване

Традиционно, комплементарно и интегративно здравеопазване (ТКИЗ) включва сътрудничество между различни системи за здравна грижа и здравни специалисти, с цел предлагане на центриран към човека, холистичен подход към здравето.

Здравеопазването, което искаме:

 • Фокусирано върху целия човек с неговите физически, умствени, социални и духовни аспекти.
 • Центрирано върху човека като насърчава самолечението и поддържането на здравето.
 • С участието на пациента и с уважение към неговия индивидуален избор.
 • Базирано на доказателства, чрез интегриране на клиничния опит и ценностите на пациентите, с най-добрите налични, научни изследвания.
 • Уважава културните различия и регионалните особености.
 • Интегрирано е към здравето на общността и планетата.
 • Използва натурални и устойчиви ресурси, с уважение към здравето на планетата.
 • Интегрира традиционни, комплементарни и биомедицински практики чрез подкрепящ, сътруднически подход.

Призоваваме за следните действия:

Към всички страни:

 • Да се осигури пълен достъп до ТКИЗ като част от здравните права.
 • Да се включи ТКИЗ в националното здравеопазване.
 • Да се осигури акредитация на ТКИЗ практикуващите здравни специалисти в съгласие с международните обучителни стандарти, с цел високо качествена грижа.
 • Да се осигури достъп до безопасни лекарства за ТКИЗ, чрез специфични регулаторни мерки.
 • Да се финансират проучвания за ТКИЗ и да се разпространява надеждна информация за тези методи до населението.

За здравните работници:

 • Насърчаване на уважително сътрудничество между всички здравни работници, с цел постигане на центриран около човека, холистичен подход за здравна грижа. 

За медиите и публикациите:

 • Да се осигури точно и справедливо отразяване на методите от ТКИЗ.

Подпишете декларацията!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg