Ефективност на хомеопатичното лечение

Систематичен преглед на мета-анализи на рандомизирани-плацебо контролирани хомеопатични проучвания по всяко показание

Hamre HJ, Glockmann A, von Ammon K, Riley DS, Kiene H.
Systematic Reviews 2023; 12(191). DOI 10.1186/s13643-023-02313-2

Ключови послания от този систематичен преглед:

Това е първият систематичен преглед на всички 6 съществуващи мета-анализа (МА) на плацебо-контролирани изпитвания на хомеопатия за всяка индикация. Хомеопатията има по-добри резултати от плацебо:

– 5 от 6-те мета-анализи предоставиха оценка на ефекта за всички включени изпитвания. И 5-те показват значителни положителни ефекти на хомеопатията в сравнение с плацебо.

– 4 МА предоставиха оценки на ефекта от анализите след ограничаване на пробите до опити с по-високо методологично качество. Значителният положителен ефект от хомеопатията се запазва при 3 от тези 4 МА, докато положителният ефект вече не е значим при 1 МА.

– Методологичното качество на хомеопатичните изпитвания беше подобно на това на други клинични изпитвания със същия дизайн, от сравним период от време и оценени съгласно същите критерии.

– По същия начин, общото качество на доказателствата за положителни ефекти от хомеопатията в този систематичен преглед беше подобно на това на систематичните прегледи на други проучвания от сравним период от време, оценени със същия инструмент за оценка (GRADE).

Публикацията е налична на:
https://doi.org/10.1186/s13643-023-02313-2
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-023-02313-2.pdf

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg