Конвенционалната медицина е доказана – хомеопатията не е

Това е общоприето схващане, но всъщност ситуацията изобщо не е толкова категорично ясна.

Независимо дали обсъждаме конвенционалната или хомеопатичната терапия, науката е много повече в сивата зона, отколкото бихме желали.

Анализът на Британския медицински журнал (BMJ)Клинични доказателства1 показва, че само 11% от 3000 често използвани лечения на NHS са полезни:

Обемът на изследванията, проведени в конвенционалната терапия, е огромен в сравнение със сравнително новата област на изследване на хомеопатията, но когато погледнете баланса на доказателствата – процентът на изпитванията, които са положителни, отрицателни или неубедителни – те са забележително сходни за двете дисциплини.

Изследванията трябва да продължат във всички области, за да се помогне на политиците, пациентите и лекарите да вземат най-добрите възможни решения, но в момента много решения не могат да се основават на научни доказателства, тъй като няма достатъчно данни.

Препратки:

  1. BMJ Clinical Evidence, Efficacy Categorisations. 2017. Available from http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html [Accessed 25 Sept 2017]

Източник: hri-research.org

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg