Люк Монтание (1932-2022)

Люк Монтание изследва как да се откриват специфични инфекции в ранен стадий чрез много малки количества имунологични показатели (2009 г.). В рамките на тази работа той пропуска колонии от микроорганизми (Mycoplasma piri) през филтър, който пропуска само химични съединения с размер на аминокиселини. Това не би предположило възможен начин за преминаване на каквато и да е сложна информация, каквато се съдържа в ДНК или РНК. Все пак, когато Монтание инокулира ново Блюдо на Петри с този филтрат, няколко седмици по-късно израстват пълноценни колонии от Mycoplasma piri. Този феномен не може да бъде обяснен с материални, местни термини и по този начин се подкрепя идеята, че хомеопатичните разреждания над числото на Авогадро могат да имат биологични, следователно и медицински полезни ефекти.

Този експеримент подкрепя още повече това, което по-рано се нарича теория за паметта на водата, първоначално постулирана от Жак Бенвенист (1988 г.). Понастоящем няма общоприето обяснение на тези явления, но някои предлагат, че се осъществява трансфер на биологична информация. По-важно е, че това е един от поредицата експерименти, които означават, че вече не е възможно да се твърди, че хомеопатията не може да действа, защото в нея няма нищо друго освен вода.

По това време Монтание все още е активен изследовател и е зависим от финансова подкрепа. Въпреки това той е имал смелостта да се изкаже за хомеопатията (Високите разреждания на нещо не са нищо. Те са водни структури, които имитират оригиналните молекули.), рискувайки подкрепата за научната си работа.

Жан Пиер Янсен

Президент, Европейски комитет по хомеопатия

Източник: https://homeopathyeurope.org/luc-montagnier-1932-2022/

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg