Няма научни доказателства, че хомеопатията действа

Това е може би най-често цитираното и напълно неточно твърдение за хомеопатията. Изследването на хомеопатията е сравнително ново поле, така че е правилно да се каже, че няма огромен брой проучвания, но наличието на малко доказателства е много по-различно от никакви доказателства.

До края на 2019 г. 221 рандомизирани контролирани проучвания относно действието на хомеопатията при 115 различни медицински състояния са публикувани в рецензирани издания, и подходящ за нашия преглед.

От тях 129 са плацебо контролирани изследвания обхващащи 77 различни медицински състояния1:

  • 45% са били положителни (58 проучвания) – установявайки, че хомеопатията е ефективна
  • 4% са били отрицателни (5 проучвания) – установявайки, че хомеопатията е неефективна
  • 51% са били неубедителни (66 проучвания)

129 рандомизирани контролирани проучвания на хомеопатията
(до края на 2019)

Диаграмa A

 

Как това се сравнява с доказателствата за конвенционалната медицина?

1128 систематични прегледа на рандомизирани контролирани проучвания
на конвенционалната медицина

Диаграма Б

 

Анализ на 1128 систематични прегледа на рандомизирани контролирани проучвания на конвенционалната медицина сочи поразително подобни резултати2:

  • 45% са положителни – лечението вероятно e донесло полза
  • 10% са отрицателни – лечението е възможно да е нанесло вреда
  • 45% са неубедителни – доказателствата не подкрепят нито ползата, нито вредата

Въпреки че процентите на положителни, отрицателни и неубедителни резултати са сходни при изследванията на хомеопатичната и конвенционалната медицина, важно е да се признае огромната разлика в количеството проведени изследвания; диаграма А представя 129 индивидуални проучвания върху хомеопатията, докато диаграма Б отразява 1128 ревюта на конвенционалната медицина, като всяко е преглед на множество проучвания.

Това подчертава необходимостта от повече изследвания в областта на хомеопатията, особено широкомащабни висококачествени повторения на най-обещаващите положителни изследвания.

Разликата в количеството също не е изненадваща, когато се вземе предвид малкото финансиране, предоставено за изследване на „допълващата и алтернативна медицина“. Например във Великобритания само 0,0085% от общия бюджет за медицински изследвания се изразходва за комплементарна и алтернативна медицина, от които хомеопатията е само един пример3.

Препратки:

  1. Full list of randomised placebo controlled trials in Chart A | Link
  2. Boas PJFV, Spagnuolo RS, Kamegasawa A, et al. Systematic reviews showed insufficient evidence for clinical practice in 2004: what about in 2011? The next appeal for the evidence-based medicine age. J Eval Clin Pract, 2013; 19(4):633-7 | PubMed
  3. Lewith GT. Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627): 951. | PubMed

Източник: hri-research.org

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg