Резюме на Международната хомеопатична конференция

Асоциация на лекарите хомеопати в България

Европейскобщество по интегративна медицина в България

Име на събитието:

Интегративният подход в грижата за пациентите – изкуството и науката на хомеопатията.

Специализиран хомеопатичен семинар за членове на АЛХБ и чуждестранни гости.

Дата на събитието: 22-23 Април, 2023

Местоположение на събитието: СофияБългария

Брой участници: 400 общопрактикуващи лекарипедиатрихомеопатифармацевти от цялата страна

Спонсор(и): Алпен Фарма България

На 22-23 април в град София се проведе Международната конференция на Асоциацията на лекарите хомеопати в България и Европейското общество по интегративна медицина в България, под егидата на Алпен Фарма България.

Конференцията се състоеше от две отделни събития:

1. Интегративният подход в грижата за пациентите – изкуството и науката на хомеопатията, проведено на 22 април.

2. Специализиран хомеопатичен семинар, проведен на 23 април.

Бяхме удостоени с присъствието на нашите международни гост-лектори – уважаваните лекари хомеопати и научни изследователи проф. д-р Михаел Фрас от Австрия и д-р Менахем Обербаум от Израел – както и от участието на нашите български лектори – Доц. Оскан Тасинов, Проф. Виктория Сарафян, д-р Дора Пачова и д-р Светла Стоева.

Лекциите им през двата дни провокираха много въпроси от публиката и доведоха до ползотворна дискусия.

В рамките на първия ден бяха представени следните теми:

1. Д-р Менахем Обербаум разказа за ежедневната практика и научните изследвания в Центъра за интегрирана комплементарна медицина към Медицински център Шааре Зедек, в Йерусалим и във Факултета по медицина на Еврейския университет в Йерусалим.

Той също така представи Педиатрично проучване – Хомеопатията срещу конвенционалната медицина – може ли хомеопатичната парадигма да бъде еднаква с конвенционалната парадигма при децата?

(Обербаум М, Курана A., Чаудари A.)

2. Проф. Д-р Михаел Фрас представи лекция за Практическа онкология в помощ на общопрактикуващия лекар и на пациентите с онкологични заболявания.

3.  Доц. Оскан Тасинов представи проучването си – Изменение на клетъчната пролиферация и генната експресия при макрофаги след внасяне на ШС №3, в условия на стимулиран възпалителен отговор.

4. Проф. Сарафян представи лекция на тема Вроден имунитет и цитокини–познати и непознати аспекти. Роля на Инфлуцид в имунния отговор.

5. Д-р Дора Пачова и Д-р Светла Стоева говореха за Психично здраве на здравните специалисти – ролята на лекарите хомеопати.

 

Вторият ден се проведе Специализиран хомеопатичен семинар, на който бяха разгледани следните въпроси:

1. Онкологичните пациенти и тяхното психичното здраве от Проф. Д-р Михаел Фрас:

– Материя медика на важни лекарства при онкозаболявания.

– Интензивно лечение и спешна медицина – най-често срещаните ситуации.

2. Пост COVID – клинична практика и научни изследвания от Д-р Менахем Обербаум.

– Посттравматични и постоперативни грижи – споделяне на собствен опит, съвети за дозировка, редки лекарства.

В почивките между лекциите участниците в конференцията имаха възможността да зададат своите въпроси, да обменят личен опит и да споделят нови идеи. Направихме много снимки, а на втория ден от конференцията дори отпразнувахме 30-ата годишнина от първия хомеопатичен курс за основно обучение в България.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg