Становище на EUROCAM Ролята на комплементарната медицина в интегративната онкология

Становище на EUROCAM Ролята на комплементарната медицина в интегративната онкология

EUROCAM публикува свое становище „Ролята на комплементарната медицина (КАМ) в интегративната онкология “. Това се случи след като Европейският парламент прие доклад, подчертавайки нуждата от интегративна медицина, основана на доказателства да бъде включена в Европейския план за борба с рака.

Интегративна медицина при лечение на рак

EUROCAM приветства приемането от Европейския парламент на доклада „Укрепване на Европа в борбата срещу рака – чрез цялостна и координирана стратегия “. Докладът призовава европейската комисия да определи ключови приоритети при въвеждането на Европейския план за борба с рака в посока превенция на рака и равен достъп до високо качествено лечение.

„Приемането на доклада подчертава реалната необходимост интегративната медицина да бъде включена в изпълнението на Европейския план за борба с рака“, подчертава д-р Тон Николай, генерален секретар на EUROCAM. Той добавя: „Много е окуражаващо да видим, че Европейският парламент се зае с интегративната медицина. Надяваме се, че това послание от Парламента ще се превърне в силни действия, които подкрепят висококачествените изследвания и доброто регулиране. С цел ефективното интегриране на допълнителните терапии в грижите за рака, за да станат те по-широко достъпни за пациенти с рак във всички европейски страни.

В своето становище EUROCAM заключва, че с включването на практики, основани на доказателства в основните грижи за лечение на рака, се осигурява последователен подход при лечението и етичен отговор на чести искания и неудовлетворени нужди на пациентите.

Приложение на интегративната онкология

В Европа около 40% от пациентите с рак избират комплементарни методи като част от лечението си. Терапията с интегративна медицина помага за подобряване на качеството на живот и облекчаване на тежестта на заболяването. Както и страничните ефекти от конвенционалните лечения. Подходите на комплементарните терапии спомагат за подобряване на резултатите чрез управление на начина на живот и оптимизиране на лечението с участието на мултидисциплинарни здравни работници. За да се гарантират най-добри резултати и безопасност, образователните програми и непрекъснатото професионално развитие трябва да бъдат интегрирани.

Ето защо EUROCAM настоява интегративната онкология да бъде включена в политиките, насочени към всички етапи на грижата за рака. От превенция до лечение, рехабилитация, проследяване и палиативни грижи, със специално внимание към ракa при децата.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg