Хомеопатията не е наука

Има критици, които твърдят, че хомеопатията е „псевдонаука“ и само не-учени се интересуват от темата.

Всъщност учените във високоуважавани университети, изследователски институции и болници по света провеждат изследвания в областта на хомеопатията, като използват същите изследователски техники като тези, използвани за изследване на конвенционалните медикаменти.

Хомеопатичните изследвания са сравнително нова област, но броят на статиите, публикувани в рецензирани списания, е нараснал значително през последните 40 години.

Това изоставане от конвенционалната медицина едва ли е изненадващо, когато се има предвид липсата на налично финансиране, например във Великобритания по-малко от 0,0085% от бюджета за медицински проучвания се изразходват за изследвания на допълващи и алтернативни терапии.1

Ежегодно количество публикации, преминали експертна оценка

 

Международни изследователски конференции

Барселона 2013 – Най-новите изследвания в хомеопатията

През юни 2013 г. в Барселона бе проведена встъпителната Международна конференция за научни изследвания по хомеопатия. Програмата включваше презентации на 5 професори и 40 доктори (доктори по медицина или лекари) от над 20 държави, обхващащи клинични, експериментални и ветеринарни изследвания. Резюмета, заснети презентации и доклад на конференцията можете да видите тук.

Рим 2015 – Най-новите изследвания в хомеопатията

Втората международна научноизследователска конференция на HRI, която се проведе в Рим на 5-7 юни 2015 г., продължи текущата тема за най-новите изследвания. Програмата включваше презентации на клинични, фундаментални и основни изследвания от 6 професори и 28 доктори (доктори по медицина или лекари) от 17 държави. Резюметата, заснетите презентации и доклада на конференцията могат да бъдат разгледани тук.

Малта 2017 – Най-новите изследвания в хомеопатията

Третата международна научноизследователска конференция на HRI се проведе в Малта от 9-11 юни 2017 г., като продължи утвърдената тема за най-новите изследвания. Програмата включваше презентации за клинични, фундаментални и основни изследвания от 4 професори и 28 доктори (доктори по медицина или лекари) от 18 държави. Резюметата, заснетите презентации и доклада на конференцията могат да бъдат разгледани тук.

HRI Лондон 2019 – Най-новите изследвания в хомеопатията

Четвъртата международна научноизследователска конференция на HRI се проведе в Лондон от 14-16 юни 2019 г. HRI London 2019 беше наистина международно събитие, както демонстрираха нашите 352 делегати от 38 страни и 75 изследователи и медици, представящи най-новите изследвания в областта на хомеопатия от 27 държави. Резюметата, заснетите презентации и доклада на конференцията могат да бъдат разгледани тук.

И така – как хомеопатията е „ненаучна?

Добре квалифицираните учени в уважавани институции продължават да извършват висококачествени фундаментални изследвания, клинични проучвания и ветеринарни такива в хомеопатията, и отчитат резултатите си в рецензираната научна литература. Следователно единственото основание за аргумента – хомеопатията е „псевдонаука“ – е, че не знаем как работи.

Обикновено, когато се наблюдава явление, което не може да се обясни с това, което „науката“ вече знае, това задейства ново научно проучване – то не се отхвърля като „ненаучно“, само защото тепърва трябва да бъде разбрано.

Препратки:

  1. Lewith GT.Funding for CAM. BMJ., 2007; 335(7627):951. | Link

Източник: hri-research.org