Добрич

График на безплатни консултации в Добрич

д-р Божанка Атанасова, Добрич, ул. Св. Климент Охридски № 53 В,
За записване: 0889 315662
3 април 2012; 9 – 14 ч. Консултации с д-р Божанка Атанасова