Хомеопатията, в помощ в борбата с антимикробната резистентност

Европейски ден за осведоменост относно антибиотиците

Антимикробната резистентност е нарастващ здравен проблем в европейските болници и общности. Заради повишаването на резистентността, както и малкия брой открити и разпространени нови антибиотици в последните години, проблемът с антибиотичната резистентност се превръща в основна заплаха за общественото здраве.

Устойчивостта на Escherichia coli към основните антибиотици нараства в почти всички европейски държави. E. coli причинява инфекции на уринарния тракт, както и други сериозни инфекции. Тя е една от най-разпространените бактерии причиняващи инфекции.

Ситуацията се влошава с появяването на нови бактериални щамове, резистентни към няколко антибиотика едновременно (познати като мултирезистентни бактерии). Такива бактерии могат с течение на времето да станат устойчиви към всички съществуващи антибиотици.

Без антибиотиците може да се върнем към „пре-антибиотичната ера“, когато трансплантациите на органи, раковата химиотерапия, интензивните грижи и други медицински процедури вече няма да са възможни. Бактериалните болести могат да се разпространят и да не могат да бъдат лекувани, водейки до летален край.

Основната причина за антибиотичната резистентност при хората остава употребата на антибиотици в хуманната медицина. Прекомерната и неподходяща употреба на антибиотици ускорява появата и разпостранението на антиобитично-резистентите бактерии.

В допълнение, животните отглеждани за храна, които са третирани с антибиотици, може да съдържат бактерии, които са устойчиви на антибиотици, използвани срещу инфекции при хората. Някои резистентни бактерии, свързани с консумацията на храна, като Campylobacter или Salmonella, могат да бъдат прехвърлени от животните към хората чрез храната.

За да обърне внимание на този обществен здравен проблем, през 2001г., Съвета на Европейския Съюз внесе предложение, каращо страните да предприемат мерки за разумната употреба на антибиотици (предложение на ЕС от 15 ноември 2001г. за разумната употреба на антимикробни агенти в хуманната медицина (2002/77/ЕС). Тази препоръка набляга на разработването на алтернативи на антимикробните агенти и на нови начини за превенция и лечение на инфекции.

Хомеопатия

Проучване показва, че хомеопатията може да помага в борбата с антимикробната резистентност. Проучване сравнява „хомеопатичната стратегия“ с „антибиотичната стратегия“ в конвенционалната медицинска практика при лечението на остър рецидивиращ рино-фарингит при 499 деца на възраст между 18 месеца и 4 години.

Семейните лекари, които са използвали хомеопатия получили значително по-добри резултати, от гледна точка на клинична ефективност, проявени усложнения, качество на живот на родителите и отсъствието им от работа, и това за сметка на по-ниска цена за здравеопазване.

Изследването EPI3, което включва 6,379 пациента от 804 медицински практитки във Франция, дава аналогични резултати. То показва, че пациентите които са се консултирали със семейни лекари, сертифицирани в хомеопатия, използват значително по-малко антибиотици и температуропонижаващи/противовъзпалителни лекарства при инфекции на горните дихателни пътища, отколкото тези, които посещават семейни лекари, предписващи само традиционни лекарства със сходни резултати.

Същото EPI3 изследване заключава, че цялостните разходи за здравеопазване са били с 20% по-ниски при пациентите, консултирали се със специалисти по хомеопатия.

Тези открития се потвърждават и от други изследвания, които показват че разходите чрез хомеопатия са по-ниски или същите.

Международно сравнително проучване за ефективност, включващо 30 лекари от шест клинични центъра в четири държави, лекували пациенти с остри респираторни проблеми, дава по-добри резултати при хомеопатията. Повлияването за 14 дни е 82,6% при хомеопатията в сравнение с 68% за конвенционално лечение. Честотата на нежеланите реакции за традиционното лечение е 22,3%, спрямо 7,8% при хомеопатията. Повторение на това проучване включва 1577 пациенти, от които 857 са получили хомеопатично и 720 традиционно лечение – подобряването на състоянието е значително по-бързо с хомеопатия.

Скорошен преглед на клиничните проучвания, включващи хомеопатично лечение на остри респираторни инфекции заключава, че като цяло резултатите от хомеопатията са позитивни – по-бързо оздравяване, намалена употреба на антибиотици, по-малко нежелани реакции и по-обширни терапевтични възможности от конвенционалната медицина. Прегледаните изследвания включват инфекции на горни дихателни пътища и свързаните с тях симптоми като кашлица, фарингит, тонзилит, отит, остър синузит и други.

Хомеопатията също е използвана при лечението на епидемични болести. Преглед на публикуваните проучвания разкрива позитивните резултати на хомеопатията в лекуването на грип, остра диария при децата, белодробна туберколоза, малария, треска Chikunga и денга. При някои болести като мултирезистентна белодробна туберкулоза, хомеопатията се комбинира със стандартно лечение. Хомеопатията показва успех в превенцията на епидемични болести като лептоспироза в Куба.

Хомеопатията също се използва в комбинация с антибиотици, за да повиши тяхната ефекасност. В Бразилия мултирезистентни видове бактерии, Staphylococcus aureus, които са се превърнали в сериозен здравен проблем, са станали по-уязвими към антибиотици, след лечение с хомеопатични лекарства.

Не на последно място, хомеопатията показва успех в лечението на инфекциозни болести при селскостопанските животни. Такъв е случая с мастита при млечните крави и диарията при малките прасета.

Заключение:

 • Хомеопатията е ефективна в третирането на инфекциозни болести като самостоятелно лечение или в комбинация с антибиотици.
 • Хомеопатията е безопасна. Броят на нежеланите реакции е минимален.
 • Хомеопатията спестява средства. Предписани са по-малко антибиотици и други фармацевтични продукти, а хомеопатичните лекарства са на по-достъпни цени.
 • Хомеопатията е доказано ефективна при мултирезистенти бактерии.
 • Хомеопатията може да лекува инфекциозни болести при хора и животни.

Призиви към действия:

 1. Да се обучават лекари по хуманна и ветеринарна медицина в хомеопатия, за да могат да предписват хомеопатични лечения при инфекции.
 2. Лекари и ветеринарни лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия да участват в лечение на инфекциозни болести, причинени от мултирезистентни бактерии.
 3. Да се помага на лекари и ветеринарни лекари в комбинирането на хомеопатията с отложени предписвания на антибиотици, с компютърни алгоритми, за да се направи персонализирано хомеопатично предписание.
 4. Да се прилагат хомеопатични лечения в селското стопанство, като се обучават животновъди да използват хомеопатия.
 5. Да се обучават фармацевти, медицински сестри и акушерки в хомеопатия, за да се улесни консултацията и даването на информация за хомеопатията при инфекции.
 6. Да се интегрира хомеопатията в националното здравеопазване.
 7. Да се насърчават и финансират проучвания за хомеопатия при инфекции.

 

1 https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/get-informed/factsheets/factsheet-general-public
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002H0077&from=EN
3 Trichard M, Chaufferin G Nicoloyannis N (2005). Pharmacoeconomic comparison between homeopathic and antibiotic treatment strategies in recurrent acute rhinopharyngitis in children. Homeopathy, 94:3–9.
4 Grimaldi-Bensouda L, Begaud B, Rossignol M, Avouac B, Lert F, et al. (2014). Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007–2008. PLoS ONE 9(3): e89990. doi:10.1371/journal.pone.0089990
5 Riley D, Fischer M, Singh B, et al. (2001). Homeopathy and Conventional Medicine: An Outcomes Study Comparing Effectiveness in a Primary Care Setting. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 7:149–159.
6 Haidvogl M, Riley D, Heger M, et al. (2007). Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: A comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complement Altern Med. 7: 7.
7 Fixsen A (2018). Homeopathy in the Age of Antimicrobial Resistance: It is a Viable Treatment for Upper Respiratory Tract Infections? Homeopathy, 107:99-114.
8 Jacobs J (2018). Homeopathic Prevention and Management of Epidemic Diseases. Homeopathy, 107: 157-160.
9 Chand KS, Machanda RK, Mittal R et al. (2014). Homeopathic treatment in addition to standard care in multi drug resistant pulmonary tuberculosis: a randomized, double blind, placebo controlled clinical trial. Homeopathy, 103: 97-107.10 Bracho G, Varela E, Fernandez R, et al. (2010). Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control.
11 Pasetti TA, Bissoli LR, Macedo AP, et al. (2017). Action of antibiotic oxacillin on in vitro growth of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) previously treated with homeopathic medicines. Homeopathy, 106: 27-31.
12 Klocke P., Ivemeyer S., Butler G., et al. (2010) A randomized controlled trial to compare the use of homeopathy and internal Teat Sealers for the prevention of mastitis in organically farmed dairy cows during the dry period and 100 days post-calving. Homeopathy, 99(02): 90-98.
13 Camerlink I., Ellinger L., Bakker E.J., et al (2010). Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy, 99(01): 57-62.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg