Хомеопатичната алтернатива

Седмица на хомеопатията 2015 – Хомеопатия и инфекциозни заболявания

Антибиотиците могат да окажат разрушаващ и разстройващ ефект върху микробиалната единица и биха могли да причинят усложнения и развитие на редица широко известни и разпространени хронични заболявания като затлъстяване, диабет и рак. Например, наскорошно проучване разкри връзка между ранното прилагане на антибиотично лечение при новородени и развитието на склонност към затлъстяване в по-късна възраст. И голямо публично проучване, направено във Финладния, разкри ясна статистическа корелация между нивото на излагане на антибиотично действие в ранна възраст и възможното развитие на ракови заболявания в по-късни фази от живота.

Хомеопатичната философия твърди, че хомеопатичното лечение подобрява индивидуално функционалността на имунната система, което от своя страна ефикасно се справя с инфекциите като в същото време възстановява здравословното състояние без дълготрайни увреждания или усложнения. Тук не съществува риск от развитие на резистентност към хомепотичните медикаменти: хомеопатичното лечение цели стимулиране на хомеостатичен отговор в засегнатия индивид, подкрепяйки ефикасно ендогенно контролиране на инфекцията.

Засега имаме само два избора за мениджмънт на острия отитис медиа и синузитис: от една страна незабавно предприемане на антибиотично лечение и от друга – отлагане на антибиотичната терапия за 2-3 дни, базирайки се на идеята, че по-вероятно е тези случаи да са вирусни състояния (познаваме този способ като „бдително чакане”). Първият избор може да доведе до използване на неподходящ антибиотик, докато вторият може да увеличи риска от усложнения заради отложеното лечение на бактериалната инфекция. При тези условия хомеопатията предлага допълнителен избор. В случаите, когато бдителното чакане е желателно и препоръчително, хомеопатичното лечение може да бъде започнато веднага. На всеки пациент, който не реагира положително на хомеопатичното лечение до третия ден, ще му бъде даден антибиотик.

В заключение съществуват доказателства в подкрепа на идеята, че хомеопатията е възможност за ефективно лечение в подкрепа на стратегията на ЕС в борбата с антибиотичната резистентност, особено при УНГ-инфекциите, където антибиотиците са най-масово използвани.