Новости в лечението на риносинуитите. Практическо приложение на Luffa operculata.

Диляна Вичева

Катедра по Оториноларингология, Медицински Университет, Пловдив

Резюме:

Ринитите често хронифицират още от ранна детска възраст. Доброто познаване на патофизиологичния механизъм на възникване е от съществено значение. Най-общо ги разделяме на следните видове:

  • Инфекциозни – остри и хронични;
  • Алергични – сезонни и целогодишни;
  • Неалергични, Неинфекциозни – структурни, вазомоторни, неалергични с еозинофилия, хормонални, идиопатични, медикаментозни, емоционални, атрофични, професионални.

Много често се усложняват като хронични риносинуити. Правилното и адекватно лечение с хомеопатични продукти помагат да се повлияе на патофизиологичния механизъм и да се овладее симптоматиката. Локалното приложение на Луфа оперкулата спомага за блокиране на хроничните процеси и запазване на функциите на носната лигавица.

Ключови думи: хронични ринити, патофизиологичен механизъм, луфа оперкулата