Хомеопатия и интензивна реанимационна медицина – клиничен случай

Д-р Дора Пачова, лекар-хомеопат, магистър по хомеопатична терапия, директор на ЦЗО „Едикта”; Д-р Ажит Кулкарни, лекар-хомеопат, Институт за изследване на хомеопатията, Пуна, Индия; Д-р Христо Миновски, анестезиолог, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив; Д-р Ваня Сидерова, обща медицина и хомеопатия, Брюксел; Д-р Ерик Беет, обща медицина и нутриционистика, Брюксел

Хомеопатията е холистичен подход все по-широко прилаган при различни остри и хронични заболявания, както самостоятелно, така и съвместно с назначена медикаментозна терапия и други лечебни процедури. Многобройни научни публикации докладват за успешно прилагане на хомеопатични лекарства най-вече при амбулаторни, но все по-често и при хоспитализирани пациенти, например при сърдечна недостатъчност, хирургични интервенции и др.

Съществуват значително по-малко данни за приложение на хомеопатията при болни в критично тежко състояние – при оказване на първа помощ и в отделение за интензивно лечение. Публикувани са данни за намален период на интубация при болни със сепсис в интензивно отделение след включване на хомеопатични лекарства в терапията.

В нашата презентация е описан клиничен случай на жена на 64 годишна възраст в тежко състояние след пътно транспортно произшествие с политравма: хемоторакс, пневмоторакс, фрактура на десен фемур, счупване на ребра с гръден капак, контузия на мозъка с дисеминирани исхемични лезии. В началото прогнозата е много резервирана – голяма вероятност за сепсис, минимална възможност за възстановяване на мозъка поради множество хипоксични лезии, голяма кръвозагуба и др. Хомеопатичната терапия е започната на третия ден, паралелно с интензивното лечение. Пациентката е в кома 15 дни; с трахеостомия; на апаратно дишане. В интензивното отделение са проведена необходимата реаничация – трансфузии, антибиотици и др.

След 1 месец пациентката е прехвърлена последовантелно в хирургично, неврологично, рехабилитационно отделение с афазия, дясна частична парализа, лява хемианопсия. Възстановяването е съпроводено с минимални усложнения. Започната е рехабилитационна терапия, кинезитерапия и работа с логопед. 6 месеца след травмата пациентката е възстановила напълно съзнание и памет. Говорът е възстановен до 80%, движението на крайниците също, но фината моторика е проблемна. Ходи с помощни средства на къси разстояния.

В зависимост от симптомите са прилагани Arnica, Bellis perenis, Opium, Carbone Dioxide, Kalium carbonicum и др.

Този случай демонстира успешното прилагане на хомеопатията като част от интегративен подход към лечение на пациенти, нуждаещи се от интензивна реанимация. Той потвърждава съществуващи публикации, които докладват за по-бързо възстановяване и намалени усложненя при тези болни.