Хомеопатия и неонатология – ранна хомеопатична интервенция

В тази презентация ще представим пациенти, които трудно се лекуват с методи, изискващи индивидуализация на симптомите. Какво да правим, когато пациентът не може да общува с нас по обичайния за хомеопатично интервю начин? Новородените, включително недоносените  реагират много добре на стимулацията от хомеопатичното лекарство. Необходимо е, обаче, да намерим пътя към индивидуалните симптоми, водещи ни към избора на подобното лекарство.

Дори в най-първите минути, часове или дни след раждането е възможно да се наблюдават инивидуалните реакции на бебетата към индивидуалните предизвикателства. Ще видим примери за такъв подход в родилна зала, детско интензивно отделение, неонатологично отделение. Какви са симптомите и модалностите, на които можем да разчитаме?

Снимков и видео материал ще илюстрират невербалното снемане на случаи и промените настъпили след хомеопатичното лечение. Ще видим реперторизация и предписание на лекарства по ключови симптоми. Ще бъдат представени някои от най-важните хомеопатични  лекарства за остри състояния Aconitum, Antimonum tartaricum, Carbo vegetabilis, Mercurius, Opium, Phosphorus и др., като обърнем внимание на техните специфични симптоми при новородени и малки деца.