Кибернетичните методи в медицината и във ветеринарната медицина и приложението им в хомеопатията

Д-р Красимира Кръстева, д.в.м. ( Ph. D. V.M.)

Резюме: Кибернетичните методи се прилагат успешно при организацията и управлението на профилактиката и борбата със заразните болести, при диспанзеризацията и други дейности във ветеринарната медицина и в хуманната медицина. Те могат да се прилагат и в дейността на лекарите хомеопати от 3-те вида: ветеринарни, дентални и хуманни. Начинът се посочва в статията.

Ключови думи: медицина, ветеринарна медицина, кибернетика, управление, кибернетични методи в хомеопатията.