Новости от Научната конференция по хомеопатия в Рим  2015 година, организирана от Института за изучаване на хомеопатията, Лондон

Д-р Нонна Петрова

От 5 до 7 юни 2015 година в Рим се проведе втората международна научна конференция  „Съвременни научни изследвания в хомеопатията”, организирана от Homeopathy Research Institute, Лондон. Научните постижения бяха представени пред 250 делегати от 39 страни.

Съвременните фундаментални изследвания показват, че  хомеопатичните лекарства влияят върху  генната експресия  и модулират патогенетични процеси .

Професор Паоло Белавите и неговия екип в университета на Верона (Италия) представи обширен труд in vivo за намаляването на тревожността след приложение на Gelsemium в различни потенции, съпроводен от in vitro  изследване на ефекта на Gelsemium върху генната регулация на 56 гени на нервни клетки.

Д-р Дебора Олиозо (Италия), говори за ефекта на Arnica Montana върху генната експресия в човешки моноцити, промяната в регулацията на много гени и модулиране на възпалителния отговор.

Проф Джовани Динели (Италия) напомни за богатството от публикации, които показват, че растенията са чувствителни към хомеопатични лекарства, което ги прави ценен инструмент за предклинични проучвания. Arsenicum D45 (арсенов триоксид D45) подобрява растежа на житни семена, предварително третирани със сублетални дози арсенов триоксид (р <0.05). Разследвайки възможните биомолекулни механизми зад тези резултати, екипът установи, че Arsenicum D45 има силен генно модулиращ ефект при третираните семена: генната експресия е нормализирана, като се доближава до тази на здравото растение.

Д-р Стивън Картрайт (UK) направи важен принос от областта на химията, описващ реакцията на вид солватохромна боя при добавянето на хомеопатични разреждания. Интересните ефекти са възпроизводими и отварят вълнуващи нови пътища за научни изследвания в областта на механизма на действие на хомеопатичните лекарства.

Д-р Петър Fisher (UK) представи факти, публикувани в The Lancet, които „оспорват рамката на отделното заболяване, която днес определя здравните грижи, медицинските изследвания и медицинското образование“. Застаряващо мултиморбидно население, полипрагмазия и свръхприложение на антимикробни агенти, увеличаване на нежеланите лекарствени реакции,  на разходите, на заболеваемостта и на микробната резистентност – това са застрашителни тенденции пред здравеопазването, които изискват широко проучване и приложение на алтернативни здравни грижи и подходи като хомеопатията .

Резултатите от Рим надхвърлиха очакванията, като доведоха до подобряване на текущите и стартиране на нови изследователски проекти.