Прекъснатият път към себе си и другите – път към болестта

Все по-често се говори за нарушените човешки взаимоотношения, невъзможността за себеизразяване, отрязаните пътища един към друг. Това заедно с темата за насилието са едни от най-наболелите проблеми в нашето съвремие, водещи след себе си редица сериозни здравословни проблеми. Много често началото се корени още в най-ранна детска възраст, когато чувствителността и сетивността на индивида са най-изострени. Не винаги причините са толкова явни и на пръв поглед незначителни неща биха могли да дадат сериозни отражения в бъдеще. В зависимост от  индивидуалната психоемоционална чувствителност оста ПНЕИ може да бъде блокирана от въздействия в семейната, училищна или социална среда.

Проявите са от различни физически оплаквания и заболявания до възрастови кризи и психичен дисбаланс. Ролята на хомеопатията е в разбирането на причините, фамилната динамика, дълбокото преживяване на проблема и подкрепата на защитния механизъм за възстановяване баланса на системата.

Разгледани са няколко случая на деца и пораснали млади хора, чиито проблеми са се отключили в детството им: наднормено тегло, синдром на раздразнен колон, рецидивиращи инфекции, анорексия нервоза и депресивни епизоди, компенсирани с холотропно дишане.

Посочени са  възможностите за повлияване с хомеопатия, допълнителна подкрепа от Шуслерова терапия, цветолечение по метода на д-р Бах, психологична консултация, био фийд бек и йога.