Растителни продукти при повишен холестерол

Растения, прилагани при висок холестерол в неконвенционалната и конвенционална медицина

Резюме: Повишеният холестерол (повишените липиди) в кръвта са рисков фактор за здравето. Мерките, които се прилагат в медицината за намаляване на повишените стойности на липиди в кръвта са нефармакологични (диета, засилване на физическата активност, др.) и фармакологични (лекарствени продукти). Като част от фармакологичните мерки в презентацията се разглежда прилагането на растения с липидопонижаващ ефект в неконвенционалната и конвенционална медицина.

Представени са някои от установените механизми на антидислипедимично действие на растителни биологично-активни вещества, техни странични ефекти и нежелани лекарствени взаимодействия при съвместното им прилагане с други лекарствени продукти.

Обръща се внимание на факта, че приложението на растения като превантивно и терапевтично средство при повишен холестерол (повишени липиди) в кръвта в никакъв случай не трябва да изключва назначеното конвенционално лечение, а трябва само да го допълва. Приложението на растенията трябва да става след консултация с лекар, имайки предвид възможните нежелани лекарствени взаимодействия между растения и други лекарствени продукти, описани в литературата.