Шоколад и захар като лекарства; C4 тритурация, клинична картина на Chocolate и Saccharum album

Участието на студенти по хомеопатия в доказване на хомеопатични лекарства е важна част от тяхното практическо обучение и се препоръчва от Европейския комитет по хомеопатия (ЕКХ) като неотменна част от цялостия курс на обучениена лекари и фармацевти. През последните години специфичната процедура C4 тритурация става все по популярна в много хомеопатични училища.

При нея доказващите участват в приготвянето на разреждане C4 на неизвестна за тях субстанция като я стриват в хаванче с грапав пестик и добавят млечна захар според определена процедура. Хомеопатично училище „Едикта” проведе за първи път такова доказване под ръководството на д- р Джонатан Шор през 2010 г., а от 2011 г. организира практически занятия с всяка нова група студенти по хомеопатия.

В презентацията е представен опитът от провеждането на тритурация до С4 с 6 групи студенти към Училище по хомеопатия „Едикта“ и към партньорско училище в Истанбул, Турция. Споделяме своя опит как енергията на субстанцията повлиява групата на участващите в процеса на доказване; как това преживяване обогатява нас като училище и преподаватели; представяме Ви обратната връзка от студентите. Интересен е паралелът с клиничната картина на лекарствата Chocolate и Saccarum album според Материя Медика, които стават все по актуални в ежедневната практика.