Пътят на храната – български законови изисквания към храните от животински произход, предназначени за хора и към храните за животни

Д-р Красимира Кръстева, д.в.м. ( Ph. D. V.M.)  

Резюме: Към храните, съдържащи животински суровини, предназначени за хора и към храните за животни, в България има многобройни законови изисквания – български и европейски, международни, които са гаранция за качество и здраве. Статията ги разглежда.

Ключови думи: храна, храна от животински произход, законови изисквания за храните, български законови изисквания за храните от животински произход за хора и храните за животни.

Постерна сесия.