Стани член

Здравейте и благодаря за желанието Ви да членувате в Асоциация на лекарите хомеопати в България. За да Ви одобрим е необходимо да организираме среща с Вас, затова ще сме Ви благодарни, ако се свържете с нас по някой от посочените начини.