Дейности на АЛХБ за 2011-2012

  • Сключен договор с Български лекарски съюз за акредитация на Конференцията през 2012г.
  • Контакти със Софийският съюз на ОПЛ и Българският фармацевтичен съюз.
  • Участие в работни групи към Министерство за здравеопазването за изменение и допълнение на Глава 6 от Закона на здравето от 2007г. досега.
  • Контакти и партньорство с други организации – участие в проект DAPHNE на организация „Жени и майки против насилието“ с презентация за възможностите на хомеопатията на Мария Джонгова и д-р Пачова. Участие в Световната седмица на кърменето на ежегодната пресконференция на Световният алианс за активна подкрепа на кърменето – 2010-2012г.
  • Организация на Седмицата на хомеопатията – през 2012г. се включват много градове в цялата страна, все по-голям мащаб на кампанията и позитивно отразяване в медиите. Най-активни са София и Велико Търново.
  • Организация на Годишна научно-практическа Конференция по хомеопатия и Шуслерова терапия съвместно с Алпен Фарма – все по-добра организация с презентации на лекари от цялата страна и международни лектори и посещение на много ОПЛ, стоматолози и фармацевти.
  • Създаване на нова интернет страница на АЛХБ със секция актуални новини от страната и чужбина, с регистър на лекарите хомеопати в страната, с полезна информация за пациентите и хомеопатична литература.
  • Инициативи – Здравна просвета и грижи за деца, лишени от родителска грижа в партньорство с Българска федерация по спорт, координатор д-р Марияна Ангелчева.
  • Международни партньори – Европейски комитет по хомеопатия – участие в Подкомитета по образование на д-р Пачова и Подкомитета по политика на д-р Капинчева. Международна медицинска хомеопатична лига – изготвяне на ежегоден доклад.
  • Участие в Международни конгреси с презентации – Рига, 2011г.
Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg