Събития

Седмица на хомеопатията


Ежегодно АЛХБ организира „Седмица на хомеопатията” от 10 до 16 април, чиято цел е да информираме за възможностите на този метод на лечение. Всяка година “Седмицата на хомеапотията” е посветена на различна тематика, правят се множество инициативи в цялата страна, за да се популяризират възможностите на метода. Членовете на АЛХБ могат да участват в организираните прояви за представяне на хомеопатията в техния град.

Годишна научно-практическа конференция по хомеопатия


АЛХБ организира ежегодни конференции и клинични срещи по хомеопатия. Те са място за среща на практикуващите от цялата страна, за обмяна на опит и представяне на различни публикации, посветени на хомеопатията. Участието и присъствието на конференциите носи кредитни точки по програмата за продължително медицинско обучение към Българския лекарски съюз.

Други събития