Партньори


Български лекарски съюз


Международна медицинска хомеопатична лига (LHMI)

Презентация на ММХЛ


Европейски комитет по хомеопатия (ECH)


Световна хомеопатична организация за Седмица на хомеопатията (WHOA)


Приятели на хомеопатията


Европейска федерация на хомеопатичните пациентски асоциации (EFHPA)