Презентации от годишната конференция по хомеопатия – 2015


  • „Хомеопатия и интензивната реанимационна медицина”, клиничен случай на Д-р Дора Пачова, ЦЗО Едикта; Д-р Христо Миновски, анестезиолог УМБАЛ Цвети Георги – Пловдив; Д-р Аджит Кулкарни, Институт за изследване на хомеопатията Пуна, Индия; Д-р Ваня Сидерова и д-р Ерик Биит, Белгия