Конференция по хомеопатия и шуслерова терапия

IV конференция по хомеопатия и шуслерова терапия

31.10. – 2.11.2014 г.

София, НДК, кино „Люмиер”, зала 11, пл. „България” №1

31 октомври 2014, петък

 

09:00 – 09:45 Регистрация
09:45 – 10:30 Откриване на конференцията

д-р Нонна Петрова, Директор на Алпен Фарма България, представителство на Немския хомеопатичен съюз за България

д-р Дора Пачова, Председател на АЛХБ, Представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига (ММХЛ) и Европейски комитет по хомеопатия (ЕКХ)

д-р Мария Генкова-Папазова, Председател на УС на Европейското общество по интегративна медицина в България (ЕОИМБ)

д-р Томас Пайнбауер, Президент на Европейския комитет по хомеопатия; съосновател на Студентска инициатива за хомеопатия към Медицински университет Виена, преподавател по хомеопатия към МУ Виена и Австрийско общество за хомеопатична медицина, ОПЛ, лекар хомеопат

д-р Елен Рену, Главен секретар на ЕКХ; главен секретар на Хомеопатично научно общество (SSH – Société Savante d’Homéopathie); преподавател по хомеопатия към Френският национален хомеопатичен институт (Institut National Homéopathique Français); специалист по обществено здраве и тропически болести, лекар хомеопат

10:30 – 11:30 „Хомеопатията в Европа – нови възможности и предизвикателства”, д-р Томас Пайнбауер, Президент на ЕКХ; превод – д-р Дора Пачова
11:40 – 12:30 „Доказването на хомеопатични лекарства – важността му за обучението, практикуването и утвърждаването на хомеопатията. Насоки на ЕКХ и ММХЛ за методологията на доказванията”, д-р Елен Рену, Главен секретар на ЕКХ, превод – д-р Искра Капинчева
12:40 – 13:20 Конгресът на ММХЛ в Париж 2014: „Големите „малки“ лекарства в хомеопатията”, д-р Искра Капинчева – специалист Социална медицина и здравен мениджмънт, лекар хомеопат, гр. Варна
13:30 – 14:30 Обедна почивка
14:30 – 15:00 „Хомеопатия и онкология – ракурси от конгреса на ММХЛ 2014”, д-р Таня Апостолова – специалист Вътрешни болести и медицинска онкология, лекар хомеопат, гр. Пловдив
15:00 – 15:30 „От пациента към лекарството”, клиничен случай на д-р Маринела Корнел, МЦ „Адита Рея”, лекар хомеопат, гр. Бургас
15:30 – 16:00 „Хомеопатичен мониторинг – Ахилесова пета или липсващата брънка”, д-р Георги Хаджиев, лекар хомеопат, ЗЦ „ХолистикА“, гр. Велико Търново
16:00 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 17:00 „Фамилна средиземноморска треска”, клиничен случай на д-р Мария Грозева – специалист Детски болести, лекар хомеопат, гр. Хасково и д-р Калина Костова – специалист -хирург, магистър по хомеопатична терапия, кабинет „Салутогенезис”, гр.София
17:00 – 17:30 „Лабиринтът на сетивата и въображението”, клиничен случай на д-р Ирена Маждракова – специалист Клинична лаборатория, лекар хомеопат, управител на КЦХЗ „Хела“, гр. София
17:30 – 18:00 „Нелинейни системи и начини за измерване ефекта на хомеопатичното лекарство върху тях”, д-р Палмена Ангелова, PhD, СУ, МФ, Катедра „Физиология на човека”; доц. д-р Елена Джамбазова, СУ, МФ; д-р Дора Пачова, магистър по хомеопатична терапия, ЦЗО „Едикта”, Мария Джонгова, клиничен психолог, ЦЗО „Едикта”

 

01 ноември 2014, събота

 

09:30 – 10:00 Регистрация
Модул „Хиперактивност”
10:00 – 10:45 „Патофизиология на хиперактивното поведение, дефицит на внимането и липса на концентрация”, полк. доц.Тони Дончев, д.м., началник Клиника по психиатрия, ВМА София
10:45 – 11:00 „Шуслерови соли и хомеопатични лекарства за повлияване на хиперактивността”, д-р Нонна Петрова, Алпен Фарма България
11:00 – 12:00 „Интегративен подход при проблемни деца – клинични случаи с дългогодишно наблюдение”, д-р Дора Пачова, ЦЗО „Едикта”, гр. София и д-р Мария Грозева, лекар хомеопат, гр. Хасково
12:00 – 12:30 „Колаборация фармацевт-лекар в името на интегративния подход в медицината”, маг.фарм. Антон Вълев, Председател на Национална аптечна камара, София
12:30 – 13:30 Обедна почивка
Модул „Инсулинова резистентност”
13:30 – 14:15 „Патофизиология на инсулиновата резистентност”, доц. д-р Йоана Киселова – Кънева, Катедра по биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика, МУ Варна
14:15 – 15:30 „Комплексен подход при лечение на пациентка с тиреоидит на Хашимото, наднормено тегло и алергия към глутен – клиничен случай”, д-р Ирена Маждракова, специалист Клинична лаборатория, лекар хомеопат, КЦХЗ „Хела“, гр.София
15:30 – 16:00 Кафе-пауза
Модул „Стареене на мозъка”
16:00 – 16:45 „Патофизиология на процеса на стареене на мозъка”, доц. д-р Иво Райчев, завеждащ V-та клиника по неврология УМБАЛ „Св.Наум”, гр. София
16:45 – 17:45 „Интегративният подход в профилактиката и лечението на мозъчното стареене”, Ст.н.сътр.II ст. д-р Мария Генкова-Папазова, д.м.н., Институт по невробиология към БАН, гр. София
17:45 – 18:30 Време за дискусия и въпроси към лекторите
19:00 Спектакъл на Ансамбъл „Българе” – кино „Люмиер”, НДК, зала 11

 

02 ноември 2014, неделя

Специализиран семинар по хомеопатия
Х-л „Анел”, зала „Анел”, София, бул. „Тодор Александров” 14

 

10:00 – 10:30 Регистрация
10:30 – 12:30


автобиография

„Техники за анамнеза на бременността и раждането – ключ за избора на най-подходящо хомеопатично лекарства за бебетата и децата. Клинични случаи”, Томас Пайнбауер – преподавател по хомеопатия към МУ Виена и Австрийско общество за хомеопатична медицина; съавтор на книгата “Хомеопатия в педиатрията”(„Pfeiffer, Drescher, Hirte: Homöopathie in der Kinder- und Jugendheilkunde“)
12:30 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 15:00


автобиография

„Нови и отдавна известни лекарства, преоткрити чрез нови доказвания – презентация на базата на клинични случаи“, д-р Елен Рену, член на Подкомитета по доказванията към ЕКХ, главен секретар на ЕКХ; INHF – преподава хомеопатия и отговаря за научните изследвания на института от 2007; автор на редица публикации, последната й книга ще бъда представена на семинара – “Expériences Homéopathiques” ( „Хомеопатични опити. Пътуване към сърцето на лечебната материя“, февруари 2014).

Регистрационна такса (31.10.2014. – 01.11.2014): 20 лв

Цена на семинара (02.11.2014): 70 лв

За членовете на АЛХБ специализираният семинар е безплатен.