По-здрава Европа с помощта на хомеопатия

Манифест на Европейския комитет по хомеопатия (ECH) и Европейската федерация на асоциациите на хомеопатичните пациенти (EFHPA)

Хомеопатията може да помогне за решаване на основни проблеми в  здравеопазването на Европейските държави:

 • Намаляване на антибиотичната резистентност – клинични изследвания доказват, че с помощта на хомеопатия нуждата от антибиотично лечение в хуманната и ветеринарна медицина намалява [i],[ii]
 • Интегрирането на хомеопатията в здравеопазването повишава качеството на живот на хронично болните и намалява страничните ефекти от прилаганата конвенционална терапия [iii],[iv],[v],[vi],[vii],[viii]
 • Хомеопатията може да помогне за намаляване на нуждата от продължителна употреба на отпусканите по лекарско предписание лекарствени средства при хронични заболявания [ix]

Хомеопатията: безопасна и рентабилна с висока степен на удовлетворение от пациентите

 • Разходите за здравеопазване намаляват при интегриране на хомеопатията в Общественото здравеопазване. [x],[xi],[xii],
 • Безопасен метод на лечение, с висока степен на удовлетворение от пациентите. [xiii],[xiv],[xv],[xvi]
 • При едни и същи разходи пациентите, които използват хомеопатия са в по-добро здравословно състояние от тези, които са на конвенционално лечение.
 • Пациентите, които използват хомеопатия, имат по-добри резултати от тези, които използват конвенционално лечение, при сходни разходи. [xvii]
 • Качеството, безопасността и правилното етикетиране на хомеопатичните лекарства са гарантирани от Директива 2001/83 ЕО.

Хомеопатичните пациенти в ЕС са убедени, че хомеопатията трябва да бъде част от Общественото здравеопазване 

 • Хомеопатията е най-разпространения метод от КАМ (комплементарни и алтернативни методи) в Европа [xviii]
 • Трима от четирима европейски граждани знаят за хомеопатията, а 29% от тях я използват за ежедневно поддържане на здравето си. [xix]

 Научни доказателства с най-висока достоверност потвърждават клиничната ефективност на хомеопатичната медицина

 • Клиничните ефекти на хомеопатичните лекарства са потвърдени чрез системни наблюдения и мета-анализи [xx],[xxi],[xxii],[xxiii],[xxiv],[xxv],[xxvi]

Има убедителни доказателства за биологичната ефективност на хомеопатичната медицина

 • Публикувани са неопровержими научни доказателства за положителните ефекти на хомеопатичните продукти в лабораторни условия [xxvii],[xxviii]

 


Библиография

[i]

Grimaldi-Bensouda L, Bégaud B, Rossignol M, et al. Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007-2008. PLoS One. 2014 Mar 19;9(3):e89990

[ii]

Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA. Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy. 2010 Jan;99(1):57-62

[iii]

Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients. BMC Public Health 2005; 5:115

[iv]

Spence DS, Thompson EA, Barron SJ. Homeopathic treatment for chronic disease: a 6-year, university-hospital outpatient observational study. J Altern Complement Med 2005; 11:793–798

[v]

Mathie RT, Robinson TW. Outcomes from homeopathic prescribing in medical practice: a prospective, research-targeted, pilot study. Homeopathy 2006; 95:199–205

[vi]

Thompson EA, Mathie RT, Baitson ES, et al. Towards standard setting for patient-reported outcomes in the NHS homeopathic hospitals. Homeopathy 2008; 97:114–121

[vii]

Witt CM, Lüdtke R, Mengler N, Willich SN. How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment?–Results from a long term observational study BMC Public Health 2008;8:413

[viii]

Rossi E, Endrizzi C, Panozzo MA, Bianchi A, Da Frè M. Homeopathy in the public health system: a seven-year observational study at Lucca Hospital (Italy). Homeopathy 2009; 98:142–148

[ix]

Grimaldi-Bensouda L, Abenhaim L, Massol J, et al. EPI3-LA-SER group. Homeopathic medical practice for anxiety and depression in primary care: the EPI3 cohort study. BMC Complement Altern Med. 2016 May 4; 16:125

[x]

Kooreman P, Baars EW. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Eur J Health Econ. 2012 Dec;13(6):769-76

[xi]

Baars EW, Kooreman P. A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs. BMJ Open. 2014 Aug 27;4(8):e005332

[xii]

Colas A, Danno K, Tabar C, Ehreth J, Duru G. Economic impact of homeopathic practice in general medicine in France. Health Econ Rev. 2015;5(1):55

[xiii]

Van Wassenhoven M, Galen Y. An observational study of patients receiving homeopathic treatment. Homeopathy 2004 Jan;93(1):3-11

[xiv]

Marian F, Joost K, Saini KD, von Ammon K, Thurneysen A, Busato A. Patient satisfaction and side effects in primary care: An observational study comparing homeopathy and conventional medicine. BMC Complement Altern Med. 2008 Sep 18; 8:52

[xv]

Witt C, Keil T, Selim D, et al. Outcome and costs of homoeopathic and conventional treatment strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders. Complement Ther Med. 2005;13(2):79-86

[xvi]

Marian F, Joost K, Saini KD, von Ammon K, Thurneysen A, Busato A. Patient satisfaction and side effects in primary care: An observational study comparing homeopathy and conventional medicine. BMC Complement Altern Med. 2008 Sep 18; 8:52

[xvii]

Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen AE, Matthiessen PF. Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment.Forsch Komplementmed. 2006;13 Suppl 2:19-29. Epub 2006 Jun 26. Review

[xviii]

Eardley S, Bishop FL, Prescott P, Cardini F, Brinkhaus B, Santos K Ͳ Rey, Vas J, von Ammon K, Hegyi G, Dragan S, Uehleke B, Fønnebø V, Lewith G. CAM use in Europe. The patients’ perspective.Part I: A systematic literature review of CAM prevalence in the EU. 2012. Online retrieved 19-11-2019. https://cam-europe.eu/wp-content/uploads/2018/09/CAMbrella-WP4-part_1final.pdf

[xix]

Report of the European Commission, 1997. Online retrieved 15-12-2019 via https://www.hri-research.org/resources/essentialevidence/use-of-homeopathy-across-the-world/

[xx]

Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, Jonas WB. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet. 1997 Sep 20;350(9081):834-4.

[xxi]

Cucherat M, Haugh MC, Gooch M, Boissel JP.Evidence of clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. HMRAG. Homeopathic Medicines Research Advisory Group. Eur J Clin Pharmacol. 2000 Apr;56(1):27-33

[xxii]

Hahn RG. Homeopathy: meta-analyses of pooled clinical data. Forsch Komplementmed. 2013;20(5):376-81

[xxiii]

Mathie RT, Van Wassenhoven M, Jacobs J et al. Model validity and risk of bias in randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment. Complement Ther Med. 2016 Apr; 25:120-5

[xxiv]

Mathie RT, Lloyd, SM, Legg, LA, Clausen J, Moss S, Davidson JR, Ford: Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev 2014 Dec 6; 3:142

[xxv]

Mathie RT, Clausen J. Veterinary homeopathy: systematic review of medical conditions studied by randomised placebo-controlled trials. Vet Rec. 2014 Oct 18;175(15):373-81.

[xxvi]

Mathie RT, Clausen J. Veterinary homeopathy: meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Homeopathy. 2015 Jan;104(1):3-8.

[xxvii]

Tournier A, Klein SD, Würtenberger S, Wolf U, Baumgartner S. Physicochemical Investigations of Homeopathic Preparations: A Systematic Review and Bibliometric Analysis-Part 2. J Altern Complement Med. 2019 Jul 10

[xxviii]

Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies–a systematic review of the literature. Complement. Ther Med. 2007 Jun;15(2):128-38

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg