Резюме за научни изследвания в хомеопатията на сайта на Университета в Берн

На сайта на Университета в Берн е публикувано резюме за научни изследвания в хомеопатията!

То обобщава състоянието на проучванията, предимно във основа на мета-анализи или на систематични ревюта, когато няма налични мета анализи.

Заключението на база съществуващите предклинични и клинични изследвания е, че има емпирични доказателства, че хомеопатичните предписания оказват специфични ефекти, по-добри от плацебо, когато са адекватно приложени (чрез квалифицирано предписване в болница или в адаптирани предклинични експериментални условия).

Линк към резюмето! 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg