Анкета

  Лични данни

  Вашите лични данни могат да не бъдат попълнени, ако желаете да ни изпратите анкетата анонимно.

  Вашето име

  Вашият E-mail

  Въпроси

  Анкета ще послужи за създаване на среда за комуникация между практикуващите лекари-хомеопати в България.

  1. Искате ли да общувате с други хомеопати в изградена единна среда?

  дане

  2. Искате ли да участвате в организацията на тази среда за общуване?

  дане

  3. Какви форми за общуване предпочитате в Интернет среда?

  форум, който е затворен (само за хомеопати)

  блог

  фейсбук страница със затворена група, на която да сте член и имате достъп

  уебинари – видео семинари от вкъщи

  виртуални конферентни срещи (уеб стаи)

  сайт, който да чета и да се абонирам за новите материали и новини

  нюзлетър/да получавам информация по e-mail

  друго, касаещо интернет средата:

  4. Извън Интернет какви форми за общуване и създаване на общност предпочитате?

  вестник/списание (материален хартиен носител)

  реални срещи по региони/градове

  друго:

  5. Какви са вашите нужди в сферата на хомеопатията?

  да се коментират случаи от практиката (успешни и трудни за решаване), да се споделя опит от практиката

  да се коментират проблеми, свързани с организирането и функционирането на хомеопатична практик

  да се коментират и информират за световни и местни събития и новини от хомеопатичната общност

  да се коментират новости в науката

  да се коментират законите, които касаят практикуващия хомеопат

  да се обсъждат софтуер и компютърни програми в помощ на хомеопатичната практика

  да има достъп до преподаватели от АЛХБ и други успешно практикуващи хомеопатия чрез супервизии, кратки онлайн консултации в регламентирано време

  други теми (може да са повече от една):

  6. Колко често искате да общувате?

  По веднъж:

  седмичномесечнона 3 месецана 6 месецагодишно

  друго:

  7. По кое време на денонощието да се провеждат реални срещи, уебинари, конферентни разговори?

  целодневнодо обедследобедвечерв почивни дни

  друго:

  8. С каква продължителност да е срещата /уебинара/конферентната среща?

  30 мин.60 мин.90 мин.

  9. УС на АЛХБ преглага да се издават 2 вида хартиени бюлетини – за лекари и за пациенти, веднъж годишно. Бихте ли:

  • предлагали бюлетина на пациенти? дане
  • разпространявали този бюлетин? дане
  • се рекламирали в него? дане
  • участвали с материал в него? дане

  10. Предложете идеи за име на бюлетина, работното заглавие е „Хомеопатичен форум“:

  11. Посочете други мнения и идеи, касаещи средата и начините за общуване между членовете на Асоциацията на лекарите хомеопати в България: