Как хомеопатичните лекарства стават по-силни чрез увеличаване на разреждането им?

Ключът към изясняването на феномена „усилване въпреки разреждането“ е в принципа на повторението (итерацията): според механизма на обратната връзка резултатът от предходния етап на разреждане става изходно състояние за следващия, така че в края на процеса всички предходни етапи се съдържат в окончателния резултат.

Докато изходното лечебно вещество (и линейният му фармакологичен ефект) се подчинява на закона за действие на масата, намалявайки пропорционално на всяко следващо разреждане, то нелинейните ефекти на обратната връзка в разтворителя нарастват непропорционално чрез повторението на разрежданията. Ето защо точно силата на обратната връзка в самия разтворител (а не изходното химично вещество!) дава усилването на крайния ефект – затова и силата на разредените лекарства е напълно независима от закона за действие на масите. Така че – противоречие няма; всичко е въпрос на задълбочен синхронен анализ на общото нелинейно взаимодействие.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg