Италия одобри национални правила за обучение по Комплементарна медицина

На 7-ми февруари на Конференция на държавните и регионални, автономни провинции в Италия се одобриха национални правила за обучение по Комплементарна медицина /КМ/. Процесът довел до това важно събитие, започва в Тоскана през 2007г., когато Тосканският регионален съвет одобри регионален закон, който регулира обучението и практиката по Комплементарна медицина от лекари, стоматолози, фармацевти и ветеринари.

Съгласно закона, професионалните регионални асоциации се задължават да съставят списъци с професионалисти по КМ, на база изискванията на регионалния закон и Регионалният комитет за обучение по КМ, както и да издават сертификати.

На 20.12.2012г. предложението за национално споразумение сред Държавните и Регионални Автономни Провинции за правила за обучение по КМ, беше одобрено от всички регионални президенти и окончателно подписано на 7.2.2013г. Така Италия е една от малкото европейски страни с национален закон, регулиращ правилата за образование по КМ.

Споразумението определя обучението и акредитацията на професионалистите по КМ и обучителните институции, както и учреждаването на листи от професионалисти по КМ, които практикуват фитотерапия, акупунктура и хомеопатия. Тези, които искат да се регистират, трябва да имат серификат от държавен или частен обучителен център, да са завършили курс от не по-малко от 500 обучителни часа, включително 100 часа клинична практика, да са преминали през теоретичен и практически изпит, и дискутиране на теза. Курсовете за медицински доктори не могат да са по-малко от 3 години.

За професионалистите, практикуващи КМ преди приемането на закона са осигурени преходни постановления.
В допълнение на основните принципи и клинично приложение на комплементарните медицински методи, обучителните курсове трябва да осигурят преподаването на медицински критерии на основа на доказателство, способност за ръководене на клинични изледвания и познание за правилата и изискванията за право на информация и информирано съгласие.

Италианските правила за образование по КМ, могат да се ползват като препоръчителни за възможно бъдещо определяне на Европейски закон за всички държави членки.

Оригиналната статия може да намерите тук!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg