Какво представлява хомеопатията?

Хомеопатията е ефикасна научна система за лечение, която се основава на естествените тенденции на тялото да се самоизлекува. Тя приема, че всички симптоми в състояние на болест са израз на дисхармония на целия организъм. Трябва да се лекува не болестта сама по себе си, а болния човек във всички негови аспекти – психика, емоции и физическо тяло. Хомеопатията съществува повече от 200 години. Тя почива на същите физически закони и биологични принципи, на които се основават другите явления в природата и света около нас. Ако за пръв път се срещате с хомеопатията, някои от тези закони може би не са Ви познати.

Основният принцип на хомеопатията се нарича Закон на подобието – „Similia similibus curentur“ или „Подобното се лекува с подобно“. На практика той означава следното: когато здрав човек приеме дадено вещество той може да получи определени симптоми. Един болен човек, страдащ от същите тези симптоми, ще бъде излекуван с хомеопатичното лекарство, приготвено от това вещество.

Още преди 2000 години Хипократ е говорил, че има два подхода за лечение на болните – „лечение чрез протвоположното“ и „лечение чрез подобното“. Този факт е бил известен и прилаган при лечението в продължение на векове.
През 1796 г. немският лекар, Самуел Ханеман, го преоткрил и формулирал Закона на подобието. Той създал нов метод на лечение, който нарекъл хомеопатия (от гръцките думи – „homeo“- подобен и „pathos“страдание).

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg