На Конференция по хомеопатия в Москва

Д-р Дора Пачова

На 25 – 26 януари в Москва в Руския университета Дружба на народите (РУДН) се проведе научно практическа конференция „Развитие на хомеопатичния метод в рамките на съвременната медицина”.

Тя се провежда за 29-ти път, но за първи път няколко големи хомеопатични организации официално обединиха усилия. Присъстваха колеги от Русия и от Азърбайджан, Беларусия, България, Израел, Италия, Латвия, Сърбия, Таджикистан, Турция, Украйна, Франция и Естония.

В РУДН има Институт за усъвършенстване на лекарите, а в него Катедра по хомеопатия. Ръководтел на катедрата е проф. Леонид Космодемянский, който понастоящем е представител на Русия в ММХЛ. Негова е заслугата да обедини Руското хомеопатично общество, Националния съвет по хомеопатия и Руската хомеопатична асоциация.

Представени бяха много интересни клинични случаи от класически хомеопати. Сред интересните лектори на конференцията бяха: д-р Иля Тираспольский (Картите Ба цзи и как те могат да се използват за определяне на конституцията при хронично болни без ярка симптоматика); д-р Асмик Варданян (разпознаване на истинското излекуване и съчетаването на хомеопатия и нова немска медицина); д-р Ирина Кузмина и д-р Лидия Деева за системата на д-р Дарио Спинеди и др. Организирана бе и Скайп-среща с Джордж Витулкас, който отговори на предварително зададени му от участниците въпроси.

В отделни зали се проведоха работни срещи по „Хомеопатичните лекарствени средства в клиничната практика и в научните експерименти“, „Хомеопатична фармация“,  „Информационна медицина и хомеопатия“ , „Приложна хомеопатия за растения и животни“, „Хомеопатия и православие – духовни основи на лечението“, „Проектиране и валидация на производството на хомеопатични лекарства“, „Остеопороза от гледна точка на антропософската медицина“ и др.

Традиционно конференцията събира 700 участнии, тази година регистрираните бяха 750. Това беше генерална репетиция за предстоящата 30 юбилейна конференция, която ще се проведе на 24-25 януари 2020 година.

Не се страхувайте от студа. Москва е приказно красива през януари, навсякъде в сградите и транспорта е много топло, мотрисите на метрото са през 2 минути, такситата са евтини, театрите и музеите са пълни с хора, готови да чакат на дълги опашки при минусови температури за да си подарят културно преживяване.

Да си пожелаем здраве и възможност за срещи с нашите колеги от Русия през 2020.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg