Научна конференция

На 5ти ноември 2010г. в хотел „Метрополитън” ще се проведе годишната научна конференция на АЛХБ.
Тази наша среща се утвърди като традиционно събитие в календара на медицинската общност – авторитетен форум с доклади на високо ниво, среща на съмишленици в областта на хомеопатията и холистичната медицина!

Програмата:

9.30-10.00 ч. Регистрация
10.00-11.30 ч. Възможности на хомеопатията при лечението на остри и хронични заболявания – презентации от български лекари.
11.30-12.00 ч. Кафе пауза
12.00-13:30 ч. Презентации на случаи

14.30 ч.-16.00 ч. Въвеждане в биохимичното лечение по системата на д-р Шуслер. Основни ефекти на Шуслеровите соли. Лектор: д-р Нонна Петрова
16.00 ч.-16.30 ч. Кафе пауза
16.30 ч.-17.30 ч. Приложение на Шуслеровата терапия в най-често срещаните неврологични заболявания в общата практика. Лектор: д-р Цветко Рангелов
17.30 ч.-18.30 ч. Най-често използваните утвърдени комбинации от Шуслерови соли в лечението на хроничните заболявания. Лектор: д-р Нонна Петрова
19 .00 ч. Празнична вечеря!

Поканили сме всички лекари и всички хомеопати. КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ – ПРЕДСТАВЕТЕ СЛУЧАИ ОТ СВОЯТА ХОМЕОПАТИЧНА ПРАКТИКА! СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ! Създайте контакти с колеги, които са готови да ви чуят и да работят заедно с вас.

Трябва да заявите участие с доклад до 28. октовмри 2010г. Краен срок за представяне на докладите е 1 ноември 2010г. Изпратетевашия доклад и Power Point презентация на електронната поща на адрес: homeopathy@abv.bg.

Европейски дипломи по хомеопатия: Всички, които са заявили желание да получат европейска диплома и отговарят на условията, трябва да изпратят до 25ти октомври 2010г. дата на раждане, трите имена на латиница по паспорт и да платят таксата в размер на 100 EUR на банковата сметка на Асоциацията*.

Членовете та АЛХБ фигурират в регистъра и ползват преференции – публикуване на имената и адресите на кабинетите им в интернет страницата на АЛХБ и ЕКХ, в рекламните материали на асоциацията, поименна застраховка “Професионална отговорност”
(половината от стойността на полицата се поема от АЛХБ), защита при възникнали спорни ситуации. Те са задължени да спазват правилата за добра хомеопатична практика и етичниия кодекс на АЛХБ

Условия за получаване на Европиейска диплома на практикуващи лекари хомеопати, преминали основен курс на обучение

Необходимо е да представите в писмен вид два случая от практиката си с продължителност на проследяването най-малко 2 години. Случаите се предават на комисията след приключването на изпита. Документите, които трябва да представите са:

1) Копие от дипломата за висше медицинско образование;
2) Копие от диплома/удостоверение за завършен курс по хомеопатична терапия;
3) Сертификати, издадени за присъствие на семинари по хомеопатия след приключване на основния курс – кредити за следдипломна квалификация по хомеопатия според изискванията на ЕКХ;
4) Платен членски внос за 2009 г.и 2010
След като представите необходимите документи и се явите на изпит, ще бъдете включени в Регистъра на АЛХБ, публикуван на сайта на асоциацията и ще имате право да получите Диплома от АЛХБ и Диплома от Европейския комитет по хомеопатия. Вашето вписване в Регистърът на АЛХБ се актуализира на всеки 3 години, като се вземе впредвид поддържането на следдипломната квалификация под формата на участие в международни семинари в България и чужбина и участието в ежегодната научна конференция на АЛХБ.

ПЪРВИ ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ХОМЕОПАТИЯ – РИГА, МАЙ 2011 Сформира се Българска група. Заповядайте!

www.homeopathy2011.org/
THE LIGA NEWS www.lmhint.net
ECH NEWS LETTER – www.homeopathyeurope.org

HOMEOPATHY – ONE VISION, ONE VOICE

в Кембридж се състоя международна среща с цел изграждане на единна визия и единно послание
Срещата обучение премина при изключително добра атмосфера и постави началото на нов етап в развитието на хомеопатията. От българска страна бе поканена д-р Пачова. Предстои създаването на филм.

ПРЕДСТОЯЩО! – Брюксел, 12-14 НОЕМВРИ 2010

ОБЩА АСАМБЛЕЯ НА ЕКХ – ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЛХБ
Д-Р ПАЧОВА

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АСОЦИАЦИИ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛХБ И НЕЙНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА
Д-Р ПАЧОВА

СЕМИНАР – СТАНДАРТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА. – ТЪРСИ СЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АЛХБ

ОЧАКВАМЕ ВИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ!

На 6 и 7 ноември ще има много интересен семинар с Д-р Кулкарни! – програмата можете на видите на адрес:www.edicta-bg.com

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg