Спонсори – 2015

Изказваме специални благодарности на спонсорите ни, без които конференцията нямаше да се случи по този начин.

Генерален спонсор:

Благодарим на: