Приложение на психотерапия при водене на хомеопатичен случай

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ХОМОПАТИЧНА ПСИХОТРАПИЯ  ЗА УСПЕШНО ВОДЕНЕ НА СЛУЧАЯ

доц. д-р Станка Михалкова

Резюме

Хомеопатичната психотерапия е ново направление в психотерапията, при което се  вземат предвид конституционалните особености на човека и промените, свързани с въздействието на хомеопатичната субстанция.

Ще бъдат разгледани следните аспекти на приложение на  хомеопатичният психотерапевтичен  подход в процеса на хомеопатичното лечение:

  • За възстановяване от психотравмени събития, успоредно с действието на хомеопатичното лекарство;
  • При наличие на поддържаща причина, пречеща на пълното възстановяване от хомеопатичното лекарство;
  • Преодоляване на стари симптоми и свързани с тях психически състояния, активирани в процеса на хомеопатичното лечение;
  • Преодоляване на навици;
  • При подкрепени поведенчески модели;
  • Превантивно, в зависимост от особеностите на съответния конституционален хомеопатичен тип.

Познаването на възможностите, които дава приложението на хомеопатичния психотерапевтичен подход  е от значение за успешното водене на хомеопатичния случай.

За потвърждение на необходимостта от съчетаване на класическата хомеопатия и хомеопатичната психотерапия ще бъдат приведени примери от личния опит на авторката.