Национална конференция по класическа хомеопатия, 29-30 октомври 2016

За пореден път Асоциацията на лекарите хомеопати в България организира Национална конференция по класическа хомеопатия.

Датите са 29 и 30 октомври 2016 година. Темата: Хомеопатия и автоимунни заболявания.

Теми и Акценти:

  • Холистичен подход при автоимунни заболявания
  • Микози и автоимунен отговор
  • Хранителна непоносимост, алергии и автоимунни заболявания Хомеопатични лекарства в потенци  D1000  – позология и клинично приложение при  остри и  хронични заболявания
  • Хомеопатичен кортизон при случаи на автоимунни заболявания
  • Случаи от практиката на  лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина, практикуващи хомеопатия

С участието на:

Д-р Вангелис Зафириу, Гърция, психиатър, хомеопат:

Президент на Гръцката асоциация за хомеопатично медицинско сътрудничество, член на съвета на Център за превенция на наркоманиите, Атина. Преподавател в международни форуми по хомеопатия от 1983. Основател и директор на следдипломно обучение по хомеопатия „Хомеопатичен диалог“ от 1998г. Основател и член на Научната асоциация за промотиране на хомеопатията.

  • Тема „Суицидна депресия като автоимунно заболяване. Особености на хомеопатичния подход, техники за постигане на бързи резултати.“ 

Д-р Бернхард Хорнинг, Ph.D.,Германия, ветеринарен лекар, хомеопат:

Преподавател по хомеопатия, член на Международната асоциация по ветеринарна медицина (МАВМ). Работи като асистент и защитава дисертация във Ветеринарния Университет на Хановер. От 1983 прилага и хомеопатия клиничната си практика. От 1992 година изнася лекции в национални и международни семинари. Участва в разработването на ветеринарна версия на реперториум Synthesis под ръководството на Марк Бер. Отговаря за хомеопатичната секция на Международния конгрес по холистична ветеринарна медицина в Нюремберг. Консултант, от името на МАВМ по съвместен проект с Университета в Касел от 2014 г.

  • Тема „Ветеринарна и хуманна хомеопатия – съответствия и различия, представени чрез случаи.“

Неделя 14-16 часа

  • Лекция и среща – разговор за членовете на АЛХБ на тема „Приложение на нозоди и автонозоди  в хуманната и ветеринарна медицина с акцент върху автоимунните заболявания”  – д-р Бернхард Хорнинг

Събота вечер

  • Вечеря с танци в ресторанта на хотел Витоша – много настроение и песни, специално изпълнени за нас.

Хомеопатията в България се развива с бързи темпове.

Имаме вече свой богат опит и създадени традиции.

Споделяме успехите си, обсъждаме трудностите.

Продължаваме да учим и да се развиваме, за да утвърждаваме все повече хомеопатията като лечебен метод.

Нека  бъдем заедно –  да работим и да се веселим!

Очакваме Ви!  

Програма и регистрация!                                                   

УС на АЛХБ

 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg