Повишаване на интереса към използването на хомеопатия за селскостопанските животни

На 14 май се проведе събитие в Шотландския парламент за повишаване на осъзнатостта за ролята на хомеопатията в изчистване на хранителната верига чрез замяна, и по този начин намаляване на използването, на антибиотици.

Събитието беше организирано от Джим Еди, член на Шотландския парламент и посетено от други негови членове, както и от представители на хомеопатичното общество. Публиката от слушатели, в това число членове на парламента, фермери, ветеринарни лекари и хомеопати, чуха презентация на Джоф Джонсън, член на Британската асоциация на ветеринарните хирурзи. Той представи начини, в които ветеринарите в Англия успешно са интегрирали хомеопатията във ветеринарната практика и се позова на нарастващия брой изследователски опити, демонстриращи ефективността на хомеопатията при състояния като мастит на едрия рогат добитък, мъртво раждане при прасета, пилешка салмонела и хелминти при овцете.

Политическият интерес в тази област се повиши след като излезе обявеното в края на изминалата година от Европейският съюз проучване как използването на хомеопатично лечение на селскостопанските животни може да намали употребата на антибиотици. Намеренията на проекта са в посока на координирани изследвания на хомеопатията и фитотерапията за лечение на добитъка, както и в посока на приемане на резолюция за резистентността към антибиотици, в която Европейският парламент да настоява за намаляване употребата на антибиотици при селскостопанските животни и за използване на повече алтернативни методи. Такива методи включват хомеопатия и фитотерапия.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg