Петиция за достоверна информация за хомеопатията в Уикипедия

Информацията в Уикипедия не съдържа вярна дефиниция за хомеопатичната медицина. Вместо да е неутрален източник, както е мисията на Уикипедия, материала за хомеопатията се базира на скептицизъм, невярна информация и пристрастни референции. Много хора, които разчитат на Уикипедия за достоверна информация, са оставени с подвеждащи и некоректни данни за хомеопатията.

Уикипедия не е разрешила редакцията на страницата за хомеопатията.

Хомеопатията се затвърждава като наука през последните десетилетия и се развива като клинична практика и проучвания. Все повече доказателства потвърждават ефикасността й, но Уикипедия като най-голямата енциклопедия в света, ги игнорира.

Затова страницата за хомеопатията в Уикипедия трябва да се редактира без предужбедения, с консултация с видни експерти, включително класически хомеопати и с подходящи референции.

Молим ви да подпишете петицията и да споделите информацията с вашите близки и колеги!

Петиция

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg