Семинар, 6 -7 ноември 2010

Теми:

ПОДМЛАДЯВАЩИТЕ лекарства в Materia medica – Scutellaria, Avena sativa,
Alfalfa и др. Ще говорим за и имунната система и как да я стимулираме
когато тя не се възстанови след боледуване.

СКРЪБ, ТЪГА и ГНЯВ – хомеопатично разбиране, корелации, лекарства и
подход към пациентите.

Streptococcinum и Staphylococcinum – не толкова ММ, а лекция и дискусия за
приложението им в клиничната практика – кога, в какви потенции и колко
пъти.

Различните подходи за предписание на хомеопатично лекарство –
възможност да се запознаете с есенцията и същността им.

СЕМИНАР: 2 дни – 120 лв при заплащане преди 29.10.2010
150 лв – след 29.10.2010,
1 ден– 85 лв,
Студенти – 90 лв

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрация 9.00 – 9.30 на 06.11.2010
06.11.10 от 9.30ч до 18.00ч.
07.11.10 от 9.30ч до 16.00 ч

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ със консекутивен превод на български.

КЪДЕ? Лесотехнически Университет, Учебно-лабораторен комплекс,
зала 301
_______________________________________
МАСТЕР КЛАС С

ПРОФ. АДЖИТ КУЛКАРНИ, MD, ИНДИЯ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на уменията – 8 и 9 Ноември 2010 –

ПРАКТИЧЕСКИ ТРЕНИНГ

д-р Кулкарни ще помогне на всеки един умело да разбира отличителните черти на
индивида, жестовете на тялото, различните подходи за предписание и др.
Възможност да супервизирате пациентите си с колеги и
проф.Кулкарни

МАЙСТОРСКИ КЛАС: 2 дни – 280 BGN при заплащане преди 29.10.2010
300 BGN – след 29.10.2010,
1 ден– 150 BGN,
Студенти 130 лв.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрация 9.00 – 9.30 на 08.11.2010
08.11.10 от 9.30 до 17.00.
09.11.10 от 9.30 до 17.00
ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ със симултантен превод на български.
КЪДЕ? ДОПЪЛНИТЕНО УТОЧНЯВАНЕ НА МЯСТОТО

Уважаеми Колеги, Моля обадете са и потвърдете участието си по
телефон или мейл, за да може своевременно да Ви информираме за
местоположението на залата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Очакваме Ви на това изпълнено с предизвикателства „пътуване”!
Дора Пачова & Мария Джонгова

За допълнителна информация:
ЦЗО “ЕДИКТА”, София, 1202, ул. „Иларион Макариополски” №2,
E-Mail: edicta@abv.bg , телефон: +359 887 619693

ТАКСИ-УЧАСИТЕ
Цени ДО 29 октомври 2010
СЕМИНАР 6-7.11.10
МАЙСТОРСКИ КЛАС 8-9.11.10
Студенти 90 лв 130
Редовна такса 150 лв 280 лв
1 ден – редовна такса (не се ползва отстъпка за участие!) 85 лв 150 лв
20% отстъпка – за участие в над 7 международни семинара 120 лв 224 лв
Цени СЛЕД 29 октомври 2010

СЕМИНАР 6-7.11.10

МАЙСТОРСКИ КЛАС 8-9.11.10
Студенти 90 лв 130
Редовна такса 170 лв 300 лв
1 ден – редовна такса (не се ползва отстъпка за участие!) 85 лв 150 лв
20% отстъпка – за участие в над 7 международни семинара 136 лв 240 лв
Банкова сметка:
„ЕДИКТА” ООД , УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
BIC код: UNCRBGSF
• 20% за членовете на ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
„ЕДИКТА”
Карта за членство се издава на всички наши колеги, които са
присъстварли поне на 7 от всички проведени от нас международни
семинари.

На всички, преминали основен курс на обучение в ЦЗО „Едикта” и
участвали в поне 4 международни семинара до момента.

Картата се издава по време на семинара срещу сертификат за завършен основен курс
и /или сертификати за участие в Международни семинари, организирани от ЦЗО
„ЕДИКТА” и European School for Homeopathy.

NB!! Желателно е колегите, които нямат карти , а имат право на такав, да се
обадят предварително в офиса на ЦЗО “Едикта”

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg