Европейската комисия приема сериозно КАМ

В Европейският парламент беше проведена среща, на която КАМ /Комплементарна и алтернативна медицина/ беше разглеждана като инвестиция в здравните грижи. „Правата на пациентите нарастват. Те често знаят кое лечение работи за тях, и кои здравни грижи са ефективни за състоянието им. Това включва и използването на комплементарни методи.“ – това изказване на комисаря Т.Борг показва, че Европейската комисия приема сериозно КАМ методите.

На срещата се представиха презентации от редица експерти и изследователи за растящата популярност на КАМ сред гражданите и пациентите, за характеристиките на холистичния подход на КАМ в грижата за пациента, за настоящата достъпност на КАМ в Европейския съюз, и за потенциалните ползи от интегрирането й в здравната система.

Бяха представени и настоящи изследвания за икономичността на КАМ. Те подкрепят предложението, че широката употреба на КАМ и нейната интеграция ще доведе до намаляване на разходите в здравеопазването.

Накрая се отправи призив към Европейския съюз да се инвестира повече в изследване на ефективността и икономичността на КАМ и да се предприемат мерки за разрешаване на съществуващата объркана и затруднена регулаторна ситуация.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg