Проучване за достъпността до антропософски и хомеопатични лекарства

Проведено е независимо проучване за достъпността на 6 хомеопатични и антропософски лекарства в 5 страни от ЕС за периода януари-март 2012г.

Резултатите са следните:

  • Някои страни имат по-добре развит пазар за хомеопатични и антропософски лекарства, като Франция, Испания и особено Германия, които показват най-висока наличност и кратко време за доставка на лекарствата.
  • Специфични брандове от медицински продукти без терапевтични показания, като монопрепаратите на класическата хомеопатия, често са трудни за намиране веднага. Но могат да бъдат доставени до потребителите след поръчка. Хомеопатичните лекарства за специфични симптоми имат много по-добра наличност. При тях често има и самоназначаване от пациентите.
  • Антропософските медицински продукти рядко са директно достъпни в проучените страни. Само в страните с добре функционираща регулаторна система за хомеопатични и антропософски продукти, могат да бъдат поръчани и доставени, като Германия е най-напред в това отношение.
  • Наличността на продуктите не показва значителни различия в географските райони на страните, участвали в проучването. Наличността е като цяло еднаква в големите градове, средните градове и провинцията.
  • Относно регистрацията на продуктите: в Испания нито един от тях не е регистриран, във Франция също повечето продукти нямат разрешителен номер, в България и Германия повечето продукти са регистрирани, и за Румъния няма данни.
Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg