Хомеопатията продължава да се покрива от Швейцарската здравна каса

Швейцарското правителство обяви, че медицинските услуги предлагащи Комплементарна медицина, включително хомеопатия ще продължат да се покриват от Националната здравна каса. Решението е след двегодишен пробен период и признава, че Комплементарната медицина в Швейцария отговаря на регулаторните изисквания за ефективност, високо качество и безопасност.

От август 2017г. антропософската медицина, класическата хомеопатия, традиционната китайска медицина и фитотерапията ще бъдат напълно покрити от задължителната здравна застраховка, стига да се практикуват от медицински лица с допълнителна квалификация по една от четирите дисциплини признати от Швейцарската медицинска асоциация.

 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg