КАМ има важна роля в проблема с антибиотичната резистентност

На 18 ноември е Европейският ден за правилна употреба на антибиотиците. За да го отбележи EUROCAM – съюз на организациите на пациенти, лекари и практикуващи в областта на Комплементарната и алтернативна медицина / КАМ/, публикува документ „ Ролята на КАМ в намаляване на антибиотичната резистентност“.

Според СЗО и ЕС антибиотичната резистентност е голяма заплаха за общественото здраве. Те предупреждават, че ако не се вземат незабавни мерки за този проблем, последиците ще са опустошителни.

Без съмнение, антибиотиците успешно са намалили заболеваемостта и смъртността от сериозни инфекциозни заболявания. Но заедно с нарастващата резистентност, и факта че нови антибиотици не са създавани от 1987г., се създава необходимостта от ново мислене. Вместо фокус върху разрушаване на патогените /патогенеза/, е нужно да се наблегне на способността на гостоприемника да ги пребори, въз основа на добро здраве и правилно работеща имунна система /солутогенеза/.

КАМ терапиите благодарение на своя индивудуализиран, холистичен подход, и подпомагане на способността за себе-излекуване и поддържане на здравето на всеки човек, могат да имат значителен принос за намаляване на антибиотичната резистентност в здравеопазването и в селското стопанство.

EUROCAM апелира да се вземе предвид потенциала на КАМ в намаляване на проблема и да се проведе допълнително проучване за какви състояния са ефективни определени КАМ методи. В сравнение с други изследвания, например създаването на нови антибиотици, такива проучвания са сравнително лесни и не са скъпи, а ползите биха били огромни.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg