Утвърждаване на статута на Комплементарната медицина в Швейцария

Прессъобщение от Асоциацията по комплементарна медицина и Съюза на асоциациите на лекарите, практикуващи комплементарна медицина /КАМ/

„Приветстваме предложението на Швейцарското Министерство на вътрешните работи за окончателно включване на комплементарната медицина към задължителното здравно осигуряване, поради това че тя има равен статут заедно с другите дисциплини. Плащането на КАМ от основната здравна осигуровка е отдавна просрочено. Бихме искали да видим бързо осъществяване на промените в здравните наредби.

Преди 5 години, май 2009, с 2/3 мнозинство от гласовете е приет конституционален документ за включване на комплементарната медицина в Швейцарската здравноосигурителна система. Скорошни проучвания отново показват, че КАМ е желана и подкрепяна от мнозинството от населението. Едно от основните изисквания е четирите медицински дисциплини – анропософска медицина, класическа хомеопатия, фитотерапия и традиционна китайска медицина, да бъдат платени чрез основната здравна застраховка, ако тези дисциплини са осигурени от медицински професионалисти, преминали подходящо допълнително обучение. /Това не обхваща услугите от немедицински терапевти. Те се покриват от допълнителните осигуровки. /

Оценката на всички доказателствата от последните 13 години показва, че ефективността, уместността и цената докават, че КАМ е сравнима с конвенционалната медицина. Гаранцията за качество се осигурява от високите изисквания за образование и обучение на специалистите – държавен изпит, минимум 5 годишна лекарска специализация, и допълнително обучение в поне една от четирите дисциплини на КАМ, са предпоставка за издаване на сертификат за компетентност. В резултат от това няма препятствия пред това КАМ най-накрая да бъде включена в задължителната здравна осигуровка. “

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg