Какво представлява интервюто?

За да бъде определено индивидуалното Ви лекарство е необходима изчерпателна информация в много насоки:

  • разбиране за това какво представлявате като личност;
  • всички Ваши оплаквания;
  • детайлно описание на всички Ваши усещания;
  • минали заболявания (ваши и на други членове на семейството);
  • общ тонус и ниво на енергия;
  • начин на живот.

Трябва да съобщите на хомеопата всички Ваши особености. По този начин ще подпомогнете лекаря при избора на индивидуално лекарство.

Всичко, което кажете, е обект на лекарска тайна.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg