Мнозинството от пациентите със ставни заболявания използват мануални терапии, акупунктура или хомеопатия

Екип от изследователи от Холандия проучи перспективите за използване на комплементарна и алтернативна медицина /КАМ/ сред пациентите, нейната интеграция в първичната медицинска помощ и ролята на GP в това.

Пациентите в Холандия със ставни заболявания имат национална пациентска организация и често посещават КАМ терапевти. Към тях са адресирани четири въпроса:

  1. В какъв мащаб се използват КАМ методи сред пациентите със ставни болести?
  2. Какво е отношението на тези пациенти към КАМ методите?
  3. Разкриват ли пациентите използването на КАМ на техния GP лекар?
  4. Как пациентите предвиждат интеграцията на КАМ терапиите в първичната медицинска помощ?

В проучването са включени 416 пациента, които страдат от остеоартрит /51%/, ревматоиден артрит /29%/ и фибромиалгия /24%/. То показва широка употреба на КАМ методи сред ставно болните. В рамките на две години 85% изполват КАМ домашни лекарства, а 71% посещават КАМ терапевт. Причините за употребата на КАМ включват различни фактори. Първоначално такива са интегративния подход към мениджмънта на болестта, съвет от различен ъгъл и получена позитивна информация за КАМ практикуващите. Пациентите прибягват до КАМ употреба като алтернатива на конвенционалното лечение или след като нямат прогрес с конвенционалната терапия. Резултатите потвърждават наблюдението, че в днешно време пациентите търсят КАМ съзнателно, защото искат да бъдат лекувани по интегративен и холистичен начин, а не защото имат негативен опит с трационната медицина.

Най-често използвани са мануалните терапии, акупунктура и хомеопатия. Междувременно има огромна празнина в конвенционалната медицина между пациентите, които биха искали да обсъждат КАМ методи и лекарите, които не говорят за това с пациентите си. Малцинство от случаите /30%/ активно комуникират употреба на КАМ с техния GP. Мнозинството /92%/ предпочитат GP, който е информиран за КАМ, 70% GP, който насочва към КАМ и 42% искат GP, който си сътрудничи със КАМ практик.

Интересен факт, е че една четвърт от пациентите посочват намалена употреба на конвенционални лекарства и по-редки посещения на GP заради КАМ терапии. Конвенционалните лекарства, особено тези за ревматоиден артрит се асоциират с високо покачване на цената на здравните грижи, затова би могло да се помисли за по-добра ценова ефективност чрез КАМ употреба.

Авторите заключват, че много пациенти в първичната медицинска помощ искат GP, който изслушва, интересува се от КАМ и при необходимост насочва към или си съдейства със КАМ практикуващи. За да се посрещнат нуждите на пациента в мениджмънта на пърчината медицинска помощ, би спомогнало активното ангажиране на GP лекаря с комуникацията за и насочването към КАМ. Това изследване представя ролята на пациента и GP-то в такъв интегративен подход.

Оригиналната статия може да прочетете тук!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg