Изследване ефективността на хомеопатичното лечение при пременструален синдром /ПМС/

Хомеопатичното лечение може да бъде ефективно при пременструален синдром. За да бъде широко използвано и прието е нужно да се проведат още проучвания. Посочени са минали изследвания, и течащото в момента в Холандия проучване за страндартизирано, индивидуалистично, хомеопатично лечение на ПМС.

В световен мащаб 30% от жените във фертилна възраст, се оплакват от среден до тежък физически дискомфорт или емоционален дисбаланс между овулацията и менструацията. Симптомите са тежест в гърдите, задържане на вода, променливо настроение, депресия, раздразнителност. ПМС има голямо влияние върху качеството на живот на жената, води до повишени медицински разходи, намалена работоспособност и отсъствие от работа.

Стандартното лечение, включващо серотонинови антидепресанти и противозачатъчни води до нежелани странични ефекти като гадене, умора, сънливост, намалено либидо и потене. Американската агенция за храните посочва и риска от тромбоемболизъм при прием на контрацептиви. Затова много жени търсят алтернативен и безопасен метод. Хомеопатията може да запълни тази празнина и затова са нужни проучвания.

Неиндивидуализирано лечение с Folliculinum
Folliculinum e популярно хомеопатично л-во за ПМС, направено от естествен или синтетичен естроген. При наблюдение, 88% от 32 жени с менструални или пременструални симптоми, са доволни от ефекта на Folliculinum 9CH. При двойно сляпо проучване на 36 жени е установено, че Folliculinum 9CH действа значително по-добре от плацебо за пременструална болка в гърдите и напрежение.

Класическо индивидуализирано лечение
Във френско проучване на 23 жени с ПМС, е назначено индивидуално хомеопатично лечение от 7 хомеопата. При 87% от тях е даден Folliculinum 15C или 30C. Установено е статистически слабо намаляване на ПМС.

Полу-стандартизирано, индивидуалистично лечение
Двойно-сляпо, плацебо-контролирано, пилотно проучване в Израел със полу-страндартизирано, индивидуално лечение, включва 5 хомеопатични лекарства. Потенциалните пациенти са подбрани с въпросник, така че са включени само пациенти, които отговарят на ключовите симптоми на тези 5 лекарства / 20 жени/. Подобрението на ПМС в групата на хомеопатия, е значително, в сравнение с плацебо групата. Подобно проучване от същия екип е направено и с 96 жени, използвани са 14 хомеопатични лекарства, също с позитивен резултат.

Холандско интернационално ПМС изследване

В Холандия е инициирано проучване. Обикновено в хомеопатичната практика могат да се използват над 100 лекарства за ПМС с големи вариации при хомеопатите. Направен е полустандартизиран протокол, с добре дефинирани критерии за предписване, който да може да се репродуцира. Създаден е въпросник за 11 лекарства и компютърна програма, като опростен реперториум. С тях е избрано 1 лекарство от тези 11, което да се предпише на 1ва визита, с възможност да се промени предписанието при проследяване.

Наблюдавани са 38 жени за 3 месечен период от 15 хомеопата. След позитивен резултат, изследването е повторено със 77 жени за 9 месечен период. Установено е клинично приложимо намаляване на ПМС в мнозинството жени, с над и около 50 %. Тепърва предстои да се публикуват резултатите.
В момента тече и мултинационално, рандомизирано проучване в Холандия, Швеция и Германия.

Заключенията са, че хомеопатично лечение на ПМС е обещаващо, нужни са още проучвания.
Източник и референции: Homeopathic Research Institute

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg