Дипломите на ЕКХ са вече факт

Превод на извадка от официалния бюлетин на Европейски комитет по хомеопатия, (ЕКХ), Пролет 2007

( www.homeopsthyeurope.org  Newsletters )

През последната година членовете на образователния подкомитет на Европейския комитет по хомеопатия работиха върху обща европейска диплома. На последната среща на съвета на ЕКХ (22 април 2007) проектът за диплома беше единодушно приет от членовете на съвета.

Според тази диплома нейният притежател „успешно е преминал квалификационните изпити на медицинската хомеопатична образователна програма на ЕКХ”. Подписана е от президента на ЕКХ и от представител на съответната национална хомеопатична лекарска асоциация. На гърба на дипломата се удостоверява, че „успешното приключване на образователната хомеопатична програма е в съгласие с указанията на ЕКХ”, като най-важните от последните се изброяват: теория и принципи на хомеопатичното лечение, хомеопатична материя медика, прегледа и подхода при снемането на остри и хронични случаи и тяхното проследяване.

Дипломата на ЕКХ се издава по желание на членовете на съответните национални хомеопатични лекарски асоциации, ако те са завършили обучението си по хомеопатия в съответствие с образователната програма на ЕКХ. Всяка диплома се печата в Брюксел и има идентификационен номер. Съответните асоциации могат да поръчат дипломи чрез секретариата на ЕКХ.

  • Забележка от Председателя на Асоциацията на лекарите хомеопати в България (АЛХБ): На последно заседание на Подкомитета по образованието – 18.10.2007, Хайделберг, Германия бяха връчени първите дипломи по образец на ЕКХ . Дипломите, издавани от Асоциацията и Център за здраве и образование „Едикта” се признават от всички страни членки на ЕКХ – затова в текста пише , че ЕКХ дипломите се издават по желание .

Вижте оригиналния текст:

ECH NEWSLETTER

ECH DIPLOMA AVAILABLE

For the past year the members of the ECH education subcommittee have been working on the ECH Diploma. At the last meeting of the ECH Council in Barcelona (22 April 2007) the design for the diploma was unanimously accepted by the Council members.

The ECH Diploma declares that the owner of the diploma “has successfully passed the qualifying examination of the ECH medical homeopathic educational programme”. It is signed by the ECH president and a representative of the national homeopathic doctors’ association. On the reverse the diploma certifies the “successful completion of the education programme in homeopathy in accordance with the ECH guidelines”. The main topics of the guidelines are also listed, such as the theory and principles of homeopathy, the homeopathic materia medica, the approach to acute and chronic case taking and follow up, as well as the examination.

The ECH Diploma is optional for those members of national doctors’ associations who have completed their homeopathic training according to the ECH teaching guidelines. The ECH Diploma will be printed in Brussels and includes a special identifying number. National associations can order the diplomas from the ECH Secretariat.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg