Сравнение между цените за здравни грижи и смъртността при пациентите на конвенционални и комплементарни GP в Холандия

6 годишно проучване за сравнение на стойностите на цените за здравни грижи и смъртността при холандските пациенти на конвенционални и комплементарни семейни лекари

Изследването показва, че пациентите на лекарите, които са преминали допълнително обучение по комплементарна и алтернативна медицина /КАМ/ имат със 192 евро (10,1%) по-ниски разходи за задължителни и допълнителни здравни грижи, в сравнение с пациентите при конвенционалните лекари. По-малките разходи са в резултат от намалени разходи за болнично лечение и по-малко разходи за фармацевтични лекарства.

Пациентите при КАМ GP лекарите, нямат нито по-дълъг, нито по-къс живот, в сравнение със тези при конвенционалните лекари.

При проучването са взети данни за цените на здравните грижи и смъртността в периода 2006-2011г. от холандска застрахователна компания. Данните са от 9126 GP практики, от тях 9016 са конвенционални и 110 са КАМ. Мнозинството от КАМ практиките са антропософска медицина (64%), акупунктура (15%) и хомеопатия (25%).

Резултатите от проучването потвърждават, че има достатъчно доказателства, че КАМ е ценово-ефективна в сравнение с конвенционалната медицина. Това следва да се вземе предвид от здравните професионалисти и от държавните политики.

Проучването може да видите тук.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg